politică de confidențialitate

1. O privire de ansamblu asupra protecției datelor

informații generale

Următoarele informații vă vor oferi o imagine de ansamblu ușor de navigat a ceea ce se va întâmpla cu datele dumneavoastră atunci când vizitați acest site. Termenul de “date cu caracter personal” cuprinde toate datele care pot fi folosite pentru a vă identifica personal.

Pentru informații detaliate despre subiectul protecției datelor, vă rugăm să consultați declarația privind protecția datelor, descrisă mai jos.

înregistrarea datelor pe acest site

cine este partea responsabilă pentru înregistrarea datelor pe acest site?

Datele de pe acest site web sunt prelucrate de către operatorul site-ului, ale căror informații de contact sunt disponibile în secțiunea “Informații despre partea responsabilă” (denumită și administrator în GDPR) din această Politică de confidențialitate.

cum îți înregistrăm datele?

Colectăm datele dumneavoastră ca urmare a partajării datelor dumneavoastră cu noi. Acestea pot fi, de exemplu, informații pe care le introduceți în formularul nostru de contact.

Alte date vor fi înregistrate de sistemele noastre de IT în mod automat sau după ce vă dați acordul pentru înregistrarea acestora în timpul vizitei dumneavoastră pe acest site.

Aceste date cuprind, în primul rând, informații tehnice (ex. browser, sistem de operare sau ora la care a fost accesat site-ul). Aceste informații sunt înregistrate automat când accesați acest site.

care sunt scopurile pentru care utilizăm datele dumneavoastră?

O parte din informații este generată pentru a garnata furnizarea fără erori ale site-ului. Alte date pot fi folosite pentru a analiza tiparele dumneavoastră de utilizator.

ce drepturi aveți în legătura cu informațiile dumneavoastră?

Aveți dreptul de a primi informații despre sursa, destinatarii și scopurile datelor dumneavoastră personale arhivate în orice moment, fără a fi nevoie să plătiți o taxa pentru astfel de dezvăluiri. De asemenea, aveți dreptul de a solicita ca datele dumneavoastră să fie rectificate sau eradicate. Dacă v-ați dat acordul pentru prelucrarea datelor, aveți opțiunea de a revoca acest consimțământ în orice moment, ceea ce va afecta toate prelucrările ulterioare de date.

Mai mult, aveți dreptul de a solicita ca prelucrarea datelor să fie restricționată în anumite circumstanțe. În plus, aveți dreptul de a depune plângere la agenția de supraveghere competentă.

Vă rugăm să nu ezitați să ne contactați în orice moment dacă aveți întrebări despre orice probleme legate de protecția datelor.

Unelte de analiză și unelte distribuite de părțile terțe

Există posibilitatea ca tiparele dumneavoastră de navigare analizate statistic atunci când vizitați acest site web. Astfel de analize sunt efectuate, în primul rând, cu ceea ce numim programe de analiză.

Pentru informații detaliate despre subiectul protecției datelor, vă rugăm să consultați declarația privind protecția datelor, descrisă mai jos.

2. Găzduire

gazduire externă

Acest site este găzduit de un furnizor de servicii extern (gazdă). Datele personale colectate pe acest site sunt colectate pe serverele gazdei. Acestea pot include, dar nu se limitează la, adrese IP, solicitări de contact, metadate și comunicări, informații despre contract, informații de contact, nume, acces la pagina web și alte date generate printr-un site web.

Gazda este utilizată în scopul îndeplinirii contractului cu clienții noștri potențiali și existenți (Art.6(1)(b) GDPR) în măsura în care consimțământul include stocarea cookie-urilor sau accesul la informații în dispozitivul final al utilizatorului (de exemplu, amprentarea telefonului) în sensul TTDSG. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment.

Gazda noastra va prelucra datele dumneavoastră în măsura în care este necesar pentru a-și îndeplini obligațiile de performanță și pentru a urma instrucțiunile noastre cu privire la astfel de date.

Folosim următoarea Gazdă:

SiteGround Spain

SL, Calle de Prim 19,

28004, Madrid,

Spania, CIF:

B87194171

procesarea datelor

Am încheiat un acord de prelucrare a datelor (DPA) cu furnizorul menționat mai sus. acesta este un contract impus de legile privind confidențialitatea datelor care garantează ca prelucrează datele persoanale ale vizitatorilor site-ului nostru numai pe baza instrucțiunilor noastre și în conformitate cu GDPR.

3. informații generale și informații obligatorii

procesarea datelor

Operatorii acestui site și paginile sale iau foarte în serios protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal. Prin urmare, tratăm datele dumneavoastră cu caracter personal ca informații confidențiale și în conformitate cu reglementările legale privind protecția datelor și această declarație de protecție a datelor.

Ori de câte ori utilizați acest website, vor fi colectate o varietate de informații personale. Datele personale cuprind date care pot fi folosite pentru a vă identifica personal. Această declarație de protecție a datelor explică ce date colectăm, precum și scopurile pentru care folosim aceste date. De asemenea, explică cum și în ce scop sunt colectate informațiile.

Vă informăm prin prezenta că transmiterea de date pe internet (adică prin comunicări e-mail) poate fi predispusă la lacune de securitate. Nu este posibil să protejați complet datele împotriva accesului terților.

informații despre partea responsabilă (denumită și “administrator” în GDPR)

Operatorul de prelucrare a datelor de pe acest site este:

Digital Daaz GmbH, Schwedter Straße 2, 10119, Berlin

Telefon: +49 (0)30 41725840
E-mail: team@digitaldaaz.com

Operatorul este persoana fizică sau entitatea juridică care, singură sau împreună cu alții, ia decizii cu privire la scopurile și resursele pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (de exemplu, nume, adrese de e-mail etc.).

durata de depozitare

Cu excepția cazului în care a fost specificată o perioadă de stocare mai specifică în această politică de confidențialitate, datele dumneavoastră cu caracter personal vor rămâne la noi până când scopul pentru care au fost colectate nu se mai aplică. Dacă susțineți o solicitare justificată de ștergere sau vă revocați consimțământul pentru prelucrarea datelor, datele dumneavoastră vor fi șterse, cu excepția cazului în care avem alte motive permise din punct de vedere legal pentru stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (de exemplu, perioadele de păstrare ale legislației fiscale sau comerciale); în acest din urmă caz, ștergerea va avea loc după ce aceste motive vor înceta să se aplice.

 

informații generale pe baza legală pentru prelucrarea datelor pe acest site

Dacă v-ați dat acordul pentru prelucrarea datelor, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în baza art. 6(1)(a) GDPR sau art. 9 alin. (2) lit. a GDPR, în cazul în care sunt prelucrate categorii speciale de date conform art. 9 (1) DSGVO. În cazul consimțământului explicit pentru transferul datelor cu caracter personal către țări terțe, prelucrarea datelor se bazează și pe art. 49 (1) litera (a) GDPR. Dacă ați consimțit la stocarea cookie-urilor sau la accesul la informații în dispozitivul dumneavoastră final (de exemplu, prin amprentarea dispozitivului), prelucrarea datelor se bazează suplimentar pe § 25 (1) TTDSG. Consimțământul poate fi revocat în orice moment. Dacă datele dumneavoastră sunt necesare pentru îndeplinirea unui contract sau pentru implementarea măsurilor precontractuale, prelucrăm datele dumneavoastră în baza art. 6(1)(b) GDPR. În plus, dacă datele dumneavoastră sunt necesare pentru îndeplinirea unei obligații legale, le prelucrăm în baza art. 6(1)(c) GDPR. În plus, prelucrarea datelor poate fi efectuată pe baza interesului nostru legitim conform art. 6(1)(f) GDPR. Informații despre temeiul juridic relevant în fiecare caz individual sunt furnizate în următoarele paragrafe ale acestei politici de confidențialitate.

informații privind transferul de date în SUA și în alte țări non – ue

Printre altele, folosim instrumente ale companiilor cu domiciliul în Statele Unite ale Americii sau din alte țări din perspectiva protecției datelor nesecurizate din afara UE. Dacă aceste instrumente sunt active, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în aceste țări din afara UE și pot fi procesate acolo. Trebuie să subliniem că în aceste țări nu poate fi garantat un nivel de protecție a datelor comparabil cu cel din UE. De exemplu, întreprinderile din S.U.A. au mandatul de a furniza date personale agențiilor de securitate, iar dvs., în calitate de persoană vizată, nu aveți opțiuni de litigii pentru a vă apăra în instanță. Prin urmare, nu poate fi exclus ca agențiile din SUA (de exemplu, Serviciul Secret) să poată prelucra, analiza și arhiva permanent datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de supraveghere. Nu avem control asupra acestor activități de prelucrare.

revocarea consimțământului dumneavoastră pentru prelucrarea datelor

O gamă largă de tranzacții de prelucrare a datelor sunt posibile numai cu acordul dumneavoastră expres. De asemenea, puteți revoca în orice moment orice consimțământ pe care ni l-ați dat deja. Acest lucru nu va aduce atingere legalității oricărei colectări de date care a avut loc înainte de revocarea dvs.

dreptul dumneavoastră de a obiecta culegerea datelor în cazuri speciale; dreptul de a obiecta la publicitate directă

În cazul că datele sunt prelucrate în baza Art. 6(1)(E) sau (F) GDPR, aveți dreptul de a obiecta în orice moment prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe bază de motive rezultate din situația dumneavoastră unică. Aceasta se aplică și orice profilare pe bază de aceste dispoziții. Pentru a determina baza legala, pe care se bazează orice prelucrare a datelor, vă rugăm sa consultați această declarație de protecție a datelor. Dacă înregistrați o obiecție, nu vom mai prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal afectate.

Dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru a fi utile la publicitate directă, aveți dreptul de a obiecta în orice moment prelucrarea datelor. Aceasta se aplică și în cazul profilării în măsura în care este afiliată cu publicitatea directă. Dacă obiectați datele dumneavoastră personale nu vor mai fi utilizate în scop de publicitate directă (obiecție în conformitate cu Art.21(2) GDPR).

dreptul de a înregistra o plângere la agenția de supraveghere competentă

În cazul încălcării GDPR, persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la o agenție de supraveghere, în special în statul membru în care se află domiciliul, locul de muncă sau locul în care a avut loc presupusa încălcare. Dreptul de a înregistra o plângere este în vigoare, indiferent de orice alte proceduri administrative sau judiciare disponibile cu recursurile legale.

dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a solicita ca orice date pe care le procesăm automat pe baza consimțământului dumneavoastră sau pentru a îndeplini un contract să fie predate dumneavoastră sau unei terțe părți într-un format utilizat în mod obișnuit, care poate fi citit de mașină. Dacă ar trebui să solicitați transferul direct al datelor către un alt operator, acest lucru se va face numai dacă este fezabil din punct de vedere tehnic.

criptare SSL și/sau TLS

Din motive de securitate și pentru a proteja transmiterea conținutului confidențial, cum ar fi comenzile de achiziție sau întrebările pe care ni le trimiteți în calitate de operator al site-ului web, acest site web folosește fie un program de criptare SSL, fie TLS. Puteți recunoaște o conexiune criptată verificând dacă linia de adresă a browserului trece de la „http://” la „https://” și, de asemenea, după apariția pictogramei de lacăt în linia browserului.

Dacă criptarea SSL sau TLS este activată, datele pe care ni le transmiteți nu pot fi citite de terți.

tranzacții de plată criptate pe acest site

Dacă aveți obligația de a partaja informațiile dvs. de plată (de exemplu, numărul de cont dacă ne acordați autorizarea de a debita contul dvs. bancar) cu noi după ce ați încheiat un contract cu taxe cu noi, aceste informații sunt necesare pentru a procesa plăți.

Tranzacțiile de plată folosind modalități comune de plată (Visa/MasterCard, debit în contul dvs. bancar) sunt procesate exclusiv prin conexiuni SSL sau TLS criptate. Puteți recunoaște o conexiune criptată verificând dacă linia de adresă a browserului trece de la „http://” la „https://” și, de asemenea, după apariția pictogramei de lacăt în linia browserului.

Dacă comunicarea cu noi este criptată, terții nu vor putea citi informațiile de plată pe care ni le partajați.

informații despre rectificarea și eradicarea datelor

În sfera de aplicare a prevederilor legale aplicabile, aveți dreptul de a solicita în orice moment informații despre datele dumneavoastră cu caracter personal arhivate, sursa și destinatarii acestora, precum și despre scopul prelucrării datelor dumneavoastră. De asemenea, este posibil să aveți dreptul la rectificarea sau eradicarea datelor dumneavoastră. Dacă aveți întrebări despre acest subiect sau orice alte întrebări despre datele personale, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați în orice moment.

dreptul de a cere restricții de procesare

Aveți dreptul de a solicita impunerea de restricții în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Pentru a face acest lucru, ne puteți contacta în orice moment. Dreptul de a cere restricționarea prelucrării se aplică în următoarele cazuri:

 • În cazul în care ar trebui să contestați corectitudinea datelor dvs. arhivate de noi, de obicei vom avea nevoie de ceva timp pentru a verifica această afirmație. Pe perioada în care această investigație este în desfășurare, aveți dreptul de a solicita să restricționăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.
 • Dacă prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal a fost/este efectuată într-o manieră ilegală, aveți opțiunea de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră în loc de a solicita eradicarea acestor date.
 • Dacă nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal și aveți nevoie de ele pentru a vă exercita, apăra sau revendica drepturi legale, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în loc de eradicarea acestora.
 • Dacă ați ridicat o obiecție în temeiul art. 21(1) GDPR, drepturile dumneavoastră și drepturile noastre vor trebui să fie cântărite unele față de altele. Atâta timp cât nu s-a stabilit ale cui interese prevalează, aveți dreptul de a solicita o restricție a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Dacă ați restricționat prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, aceste date – cu excepția arhivării lor – pot fi prelucrate numai cu acordul dumneavoastră sau pentru a revendica, exercita sau apăra drepturi legale sau pentru a proteja drepturile altor persoane fizice sau juridice. sau din motive importante de interes public invocate de Uniunea Europeană sau de un stat membru al UE.

respingerea Email-urilor nesolicitate

Prin prezenta, ne opunem utilizării informațiilor de contact publicate împreună cu informațiile obligatorii care trebuie furnizate în Notificarea noastră de site pentru a ne trimite materiale promoționale și informative pe care nu le-am solicitat în mod expres. Operatorii acestui site și paginile sale își rezervă dreptul expres de a lua măsuri legale în cazul trimiterii nesolicitate de informații promoționale, de exemplu prin mesaje SPAM.

Procesarea datelor

Am încheiat un acord de prelucrare a datelor (DPA) cu furnizorul menționat mai sus. Acesta este un contract impus de legile privind confidențialitatea datelor care garantează că prelucrează datele personale ale vizitatorilor site-ului nostru numai pe baza instrucțiunilor noastre și în conformitate cu GDPR.

formular de contact

Dacă ne trimiteți întrebări prin formularul nostru de contact, informațiile furnizate în formularul de contact, precum și orice informații de contact furnizate în acesta, vor fi stocate de noi pentru a gestiona întrebarea dvs. și în cazul în care avem întrebări suplimentare. Nu vom partaja aceste informații fără consimțământul dumneavoastră.

Prelucrarea acestor date are la bază art. 6(1)(b) GDPR, dacă solicitarea dvs. este legată de executarea unui contract sau dacă este necesară realizarea unor măsuri precontractuale. În toate celelalte cazuri, prelucrarea se bazează pe interesul nostru legitim în procesarea efectivă a cererilor adresate nouă (Art. 6(1)(f) GDPR) sau pe acordul dumneavoastră (Art. 6(1)(a) GDPR) dacă acest lucru a fost solicitat; consimțământul poate fi revocat în orice moment.

Informațiile pe care le-ați introdus în formularul de contact vor rămâne la noi până când ne veți cere să ștergem datele, să vă revocați consimțământul pentru arhivarea datelor sau dacă scopul pentru care informațiile sunt arhivate nu mai există (de exemplu, după ce am am încheiat răspunsul nostru la întrebarea dumneavoastră). Acest lucru nu va aduce atingere oricăror prevederi legale obligatorii, în special perioadele de păstrare.

cereri prin email, telefon sau fax

Dacă ne contactați prin e-mail, telefon sau fax, cererea dumneavoastră, inclusiv toate datele personale rezultate (nume, cerere) vor fi stocate și procesate de noi în scopul procesării cererii dumneavoastră. Nu transmitem aceste date fără acordul dumneavoastră.

Aceste date sunt prelucrate în baza art. 6(1)(b) GDPR dacă solicitarea dvs. este legată de îndeplinirea unui contract sau este necesară pentru executarea unor măsuri precontractuale. În toate celelalte cazuri, datele sunt prelucrate pe baza interesului nostru legitim în gestionarea eficientă a cererilor care ni se adresează (Art. 6(1)(f) GDPR) sau pe baza consimțământului dumneavoastră (Art. 6(1) )(a) GDPR) dacă a fost obținut; consimțământul poate fi revocat în orice moment.

Datele trimise de dvs. către noi prin solicitări de contact rămân la noi până când ne solicitați să ștergem, să vă revocați consimțământul pentru stocare sau să expire scopul stocării datelor (de exemplu, după finalizarea solicitării dvs.). Prevederile legale obligatorii – în special perioadele legale de păstrare – rămân neafectate.

comunicarea prin whatsapp

Pentru comunicarea cu clienții noștri și alți terți, unul dintre serviciile pe care le folosim este serviciul de mesagerie instant WhatsApp. Furnizorul este WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda.

Comunicarea este criptată end-to-end (peer-to-peer), ceea ce împiedică WhatsApp sau alte terțe părți să obțină acces la conținutul comunicației. Cu toate acestea, WhatsApp obține acces la metadatele create în timpul procesului de comunicare (de exemplu, expeditor, destinatar și oră). Dorim, de asemenea, să subliniem că WhatsApp a declarat că împărtășește datele personale ale utilizatorilor săi cu compania-mamă Meta, cu sediul în SUA. Mai multe detalii despre prelucrarea datelor pot fi găsite în politica de confidențialitate WhatsApp la: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

Utilizarea WhatsApp se bazează pe interesul nostru legitim de a comunica cât mai rapid și eficient cu clienții, părțile interesate și alți parteneri de afaceri și contractuali (Art. 6(1)(f) GDPR). Dacă a fost solicitat consimțământul corespunzător, prelucrarea datelor se realizează exclusiv pe baza consimțământului; acest consimțământ poate fi revocat în orice moment cu efect pentru viitor.

Conținutul de comunicare schimbat între și pe WhatsApp rămâne cu noi până când ne solicitați să îl ștergem, să vă revocați consimțământul pentru stocare sau scopul pentru care sunt stocate datele încetează să se mai aplice (de exemplu, după ce solicitarea dumneavoastră a fost procesată). Prevederile legale obligatorii, în special perioadele de păstrare, rămân neafectate.

Folosim WhatsApp în varianta „WhatsApp Business”.

Transmiterea datelor către SUA se bazează pe Clauzele Contractuale Standard (SCC) ale Comisiei Europene. Detalii pot fi găsite aici: https://www.whatsapp.com/legal/business-data-transfer-addendum?lang=en.

Ne-am configurat conturile WhatsApp în așa fel încât să nu existe sincronizare automată a datelor cu agenda de adrese de pe

etermin

Pe site-ul nostru aveți opțiunea de a face programari la noi. Folosim eTermin pentru rezervarea acestor programări. Furnizorul este eTermin GmbH, Im Wiesengrund 8, 8304 Wallisellen, Elveția (denumită în continuare „eTermin”).

Pentru a rezerva o programare, introduceți datele solicitate și ora întâlnirii dorite în ecranul respectiv. Datele introduse vor fi folosite pentru planificarea, implementarea și, dacă este cazul, urmărirea programării. Mai mult, eTermin înregistrează fișierele de jurnal (numărul și ora la care a fost accesată pagina, browser, versiunea browserului și sistemul de operare, precum și o adresă IP anonimizată).

eTermin salvează datele programării pe serverele noastre, a căror politică de confidențialitate o puteți vizualiza aici: https://www.etermin.net/online-terminbuchung-datenschutz.

Datele pe care le introduceți vor rămâne la noi până când ne veți cere să le ștergem, să ștergem singur cookie-ul de consimțământ sau scopul arhivării datelor nu mai este valabil. Acest lucru nu afectează perioadele obligatorii de păstrare legale.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor este art. 6(1)(f) GDPR. Avem un interes legitim într-o prezentare a site-ului nostru care să fie cât mai fiabilă posibil. Dacă s-a obținut consimțământul corespunzător, prelucrarea se efectuează exclusiv în baza art. 6(1)(a) GDPR și § 25(1) TTDSG, în măsura în care consimțământul include stocarea cookie-urilor sau accesul la informații în dispozitivul final al utilizatorului (de exemplu, amprentarea dispozitivului) în sensul TTDSG. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment.

eventbrite

Pe site-ul nostru ai posibilitatea de a rezerva bilete pentru diferite evenimente. Rezervarea biletelor se face prin intermediul sistemului de rezervare a biletelor Eventbrite. Furnizorul este Eventbrite, Inc., Delaware, 155 5th Street, Floor 7, San Francisco, CA 94103, SUA.

Când rezervați un bilet la noi, Eventbrite colectează toate datele pe care le furnizați în timpul procesului de rezervare (nume, adresa de e-mail etc.). În plus, sunt colectate și datele dvs. de plată, adresa IP și alte metadate (browser, sistem de operare, versiune, dispozitiv terminal).

Puteți vedea politica de confidențialitate a Eventbrite aici: https://www.eventbrite.de/support/articles/de/Troubleshooting/datenschutzrichtlinie-von-eventbrite?lg=de .

Datele pe care le introduceți vor rămâne la noi până când ne solicitați să le ștergem, să vă revocați consimțământul pentru stocarea lor sau până când nu se mai aplică scopul stocării datelor. Prevederile legale obligatorii – în special perioadele de păstrare – rămân neafectate.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor este art. 6(1)(f) DSGVO. Operatorul site-ului are un interes legitim de a face rezervarea biletelor cât mai simplă posibil. Dacă s-a obținut consimțământul corespunzător, prelucrarea se efectuează exclusiv în baza art. 6(1)(a) GDPR și § 25(1) TTDSG, în măsura în care consimțământul include stocarea cookie-urilor sau accesul la informații în dispozitivul final al utilizatorului (de exemplu, amprentarea dispozitivului) în sensul TTDSG. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment.

Transferul de date către SUA se bazează pe clauzele contractuale standard ale Comisiei UE. Detalii pot fi găsite aici: https://www.eventbrite.de/support/articles/de/Troubleshooting/datenschutzrichtlinie-von-eventbrite?lg=de.

înregistrarea pe website

Aveți opțiunea de a vă înregistra pe acest site pentru a putea utiliza funcții suplimentare ale site-ului. Vom folosi datele pe care le introduceți numai în scopul utilizării ofertei sau serviciului respectiv pentru care v-ați înregistrat. Informațiile solicitate pe care le solicităm în momentul înregistrării trebuie introduse în întregime. În caz contrar, vom respinge înregistrarea.

Pentru a vă informa cu privire la orice modificări importante ale portofoliului nostru sau în cazul unor modificări tehnice, vom folosi adresa de e-mail furnizată în timpul procesului de înregistrare.

Vom prelucra datele introduse în timpul procesului de înregistrare pe baza consimțământului dumneavoastră (Art. 6(1)(a) GDPR).

Datele înregistrate în timpul procesului de înregistrare vor fi stocate de noi atâta timp cât sunteți înregistrat pe acest site. Ulterior, aceste date vor fi șterse. Acest lucru nu aduce atingere obligațiilor legale de păstrare obligatorii.

Funcția de comentarii de pe site

Atunci când utilizați funcția de comentarii de pe acest site, informațiile despre momentul în care a fost generat comentariul și adresa dvs. de e-mail și, dacă nu postați anonim, numele de utilizator pe care l-ați selectat vor fi arhivate pe lângă comentariile dvs.

abonarea la comentarii

În calitate de utilizator al acestui site web, aveți opțiunea de a vă abona la comentarii după ce v-ați înregistrat. Veți primi un e-mail de confirmare, al cărui scop este de a verifica dacă sunteți deținătorul real al adresei de e-mail furnizate. Puteți dezactiva această funcție în orice moment urmând un link respectiv din e-mailurile de informații. Datele introduse împreună cu abonamentele la comentarii vor fi șterse în acest caz. Cu toate acestea, dacă ne-ați comunicat aceste informații în alte scopuri și dintr-o locație diferită (de exemplu, atunci când vă abonați la newsletter), datele vor rămâne în posesia noastră.

perioada de stocare a comentariile

Comentariile și orice informații afiliate vor fi stocate de noi și vor rămâne pe acest site web până când conținutul la care se referea comentariul a fost șters în întregime sau dacă comentariile au trebuit șterse din motive legale (de exemplu, comentarii jignitoare).

baze legale

Comentariile sunt stocate pe baza consimțământului dumneavoastră (Art. 6(1)(a) GDPR). Aveți dreptul de a revoca în orice moment orice consimțământ pe care ni l-ați dat deja. Pentru a face acest lucru, tot ce trebuie să faceți este să ne trimiteți o notificare informală prin e-mail. Acest lucru nu va aduce atingere legalității oricărei colectări de date care a avut loc înainte de revocarea dvs.

4. social media

erecht24 instrument de distribuire sigur

Utilizatorii pot partaja conținutul acestui site web și paginilor sale într-o manieră conformă cu legea privind protecția datelor pe rețelele sociale, cum ar fi Facebook, Twitter și colab. În acest scop, acest site web utilizează instrumentul de partajare sigură eRecht24. Acest instrument nu stabilește o conexiune directă între rețea și utilizator până când utilizatorul a făcut clic activ pe unul dintre butoane. Apăsarea pe acest buton constituie conținut așa cum este definit la art. 6(1)(a) GDPR și § 25(1) TTDSG. Acest consimțământ poate fi revocat de utilizator în orice moment, ceea ce va afecta toate acțiunile viitoare.

Acest instrument nu transferă automat datele utilizatorului către operatorii acestor platforme. Dacă utilizatorul este înregistrat la una dintre rețelele de socializare, va apărea o fereastră de informare de îndată ce este utilizat butonul de socializare al Facebook, Twitter și alții, care permite utilizatorului să confirme textul înainte de a-l trimite.

Utilizatorii noștri au opțiunea de a partaja conținutul acestui site web și a paginii sale într-o manieră conformă cu legea privind protecția datelor pe rețelele de socializare, fără ca operatorii acestor rețele să fie generate întregi istorii de navigare.

TWITTER PLUG-IN

Am integrat funcții ale platformei de socializare Twitter în acest site web. Aceste funcții sunt furnizate de Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlanda. În timp ce utilizați Twitter și funcția „Re-Tweet”, site-urile web pe care le vizitați sunt conectate la contul dvs. Twitter și dezvăluite altor utilizatori. În timpul acestui proces, datele sunt transferate și pe Twitter. Trebuie să subliniem că noi, furnizorii site-ului și paginilor sale nu știm nimic despre conținutul datelor transferate și despre utilizarea acestor informații de către Twitter. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați Declarația de confidențialitate a datelor de pe Twitter la: https://twitter.com/en/privacy .

Utilizarea pluginurilor Twitter se bazează pe art. 6(1)(f) GDPR. Operatorul site-ului are un interes legitim de a fi cât mai vizibil pe rețelele de socializare. Dacă s-a obținut consimțământul corespunzător, prelucrarea se efectuează exclusiv în baza art. 6(1)(a) GDPR și § 25(1) TTDSG, în măsura în care consimțământul include stocarea cookie-urilor sau accesul la informații în dispozitivul final al utilizatorului (de exemplu, amprentarea dispozitivului) în sensul TTDSG. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment.

Transmiterea datelor către SUA se bazează pe Clauzele Contractuale Standard (SCC) ale Comisiei Europene. Detalii pot fi găsite aici: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html .

Aveți opțiunea de a vă reseta setările de protecție a datelor pe Twitter din setările contului la https://twitter.com/account/settings.

 

INSTAGRAM PLUG-IN

Am integrat funcții ale platformei media publice Instagram în acest site web. Aceste funcții sunt oferite de Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda.

Dacă sunteți conectat la contul dvs. de Instagram, puteți face clic pe butonul Instagram pentru a lega conținutul de pe acest site la profilul dvs. Instagram. Acest lucru permite Instagram să aloce vizita dvs. pe acest site web contului dvs. de utilizator. Trebuie să subliniem că noi, în calitate de furnizor al site-ului web și al paginilor sale, nu avem nicio cunoștință despre conținutul datelor transferate și despre utilizarea acestora de către Instagram.

Datele sunt stocate și analizate în baza art. 6(1)(f) GDPR. Operatorul site-ului are un interes legitim în cea mai mare vizibilitate posibilă pe rețelele sociale. Dacă s-a obținut consimțământul corespunzător, prelucrarea se efectuează exclusiv în baza art. 6(1)(a) GDPR și § 25(1) TTDSG, în măsura în care consimțământul include stocarea cookie-urilor sau accesul la informații în dispozitivul final al utilizatorului (de exemplu, amprentarea dispozitivului) în sensul TTDSG. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment.

În măsura în care datele personale sunt colectate pe site-ul nostru web cu ajutorul instrumentului descris aici și transmise către Facebook sau Instagram, noi și Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda suntem responsabili în comun pentru aceste date. prelucrare (Art. 26 DSGVO). Responsabilitatea comună se limitează exclusiv la colectarea datelor și transmiterea acestora către Facebook sau Instagram. Prelucrarea de către Facebook sau Instagram care are loc după transferul ulterior nu face parte din responsabilitatea comună. Obligațiile care ne revin în comun au fost stabilite într-un acord de prelucrare comună. Textul acordului poate fi găsit la: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Conform acestui acord, suntem responsabili pentru furnizarea informațiilor de confidențialitate atunci când folosim instrumentul Facebook sau Instagram și pentru implementarea în siguranță a instrumentului pe site-ul nostru web. Facebook este responsabil pentru securitatea datelor produselor Facebook sau Instagram. Vă puteți afirma drepturile persoanelor vizate (de exemplu, solicitări de informații) cu privire la datele prelucrate de Facebook sau Instagram direct cu Facebook. Dacă vă afirmați cu noi drepturile persoanei vizate, suntem obligați să le transmitem către Facebook.

Transmiterea datelor către SUA se bazează pe Clauzele Contractuale Standard (SCC) ale Comisiei Europene. Detalii pot fi găsite aici: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum , https://help.instagram.com/519522125107875 și https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 .

Pentru mai multe informații despre acest subiect, vă rugăm să consultați Declarația de confidențialitate a datelor a Instagram la: https://instagram.com/about/legal/privacy/ .

5. UNELTE DE ANALIZA ȘI ADVERTISING

Folosim Google Manager de etichete. Furnizorul este Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda

Managerul de etichete Google este un instrument care ne permite să integrăm instrumente de urmărire sau statistice și alte tehnologii pe site-ul nostru. Managerul de etichete Google în sine nu creează niciun profil de utilizator, nu stochează cookie-uri și nu efectuează nicio analiză independentă. Gestionează și rulează doar instrumentele integrate prin intermediul acestuia. Cu toate acestea, Google Tag Manager colectează adresa dvs. IP, care poate fi, de asemenea, transferată companiei-mamă a Google din Statele Unite.

Managerul de etichete Google este utilizat în baza art. 6(1)(f) GDPR. Operatorul site-ului web are un interes legitim în integrarea și administrarea rapidă și necomplicată a diferitelor instrumente de pe site-ul său. Dacă s-a obținut consimțământul corespunzător, prelucrarea se efectuează exclusiv în baza art. 6(1)(a) GDPR și § 25(1) TTDSG, în măsura în care consimțământul include stocarea cookie-urilor sau accesul la informații în dispozitivul final al utilizatorului (de exemplu, amprentarea dispozitivului) în sensul TTDSG. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment.

GOOGLE ANALYTICS

Acest site web folosește funcții ale serviciului de analiză web Google Analytics. Furnizorul acestui serviciu este Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Google Analytics permite operatorului site-ului web să analizeze tiparele de comportament ale vizitatorilor site-ului. În acest scop, operatorul site-ului web primește o varietate de date despre utilizator, cum ar fi paginile accesate, timpul petrecut pe pagină, sistemul de operare utilizat și originea utilizatorului. Aceste date sunt atribuite dispozitivului final respectiv al utilizatorului. Nu are loc o atribuire unui ID de dispozitiv.

În plus, Google Analytics ne permite, printre altele, să înregistrăm mouse-ul și mișcările și clicurile de derulare. Google Analytics utilizează diverse abordări de modelare pentru a mări seturile de date colectate și utilizează tehnologii de învățare automată în analiza datelor.

Google Analytics folosește tehnologii care fac recunoașterea utilizatorului în scopul analizării tiparelor de comportament ale utilizatorului (de exemplu, cookie-uri sau amprentarea dispozitivului). Informațiile despre utilizarea site-ului web înregistrate de Google sunt, de regulă, transferate pe un server Google din Statele Unite, unde sunt stocate.

Utilizarea acestor servicii are loc pe baza consimțământului dumneavoastră conform art. 6(1)(a) GDPR și § 25(1) TTDSG. Vă puteți revoca oricând consimțământul.

Transmiterea datelor către SUA se bazează pe Clauzele Contractuale Standard (SCC) ale Comisiei Europene. Detalii pot fi găsite aici: https://privacy.google.com/business/controllerterms/mccs/ .

browser plug-in

Puteți împiedica înregistrarea și prelucrarea datelor dvs. de către Google prin descărcarea și instalarea pluginului de browser disponibil la următorul link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ro.

Pentru mai multe informații despre gestionarea datelor utilizatorilor de către Google Analytics, vă rugăm să consultați Declarația de confidențialitate a datelor Google la: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=ro.

statistici wordpress

Acest site web folosește instrumentul de analiză WP Statistics pentru a evalua accesul vizitatorilor statistic. Furnizorul este Veronalabs, ARENCO Tower, etajul 27, Dubai Media City, Dubai, Dubai 23816, Emiratele Arabe Unite (https://veronalabs.com).

WP Statistics poate fi utilizat pentru a analiza utilizarea site-ului nostru web. Procedând astfel, WP Statistics înregistrează, printre altele, fișierele jurnal (adresă IP, referitor, browser utilizat, originea utilizatorului, motorul de căutare utilizat) și acțiunile pe care vizitatorii site-ului le-au întreprins pe site (de exemplu, clicuri și vizualizări).

Datele colectate cu WP Statistics sunt stocate exclusiv pe propriul nostru server.

Utilizarea acestui instrument de analiză se bazează pe art. 6(1)(f) GDPR. Avem un interes legitim în analiza anonimizată a comportamentului utilizatorilor pentru a optimiza atât site-urile noastre web, cât și publicitatea noastră. Dacă s-a obținut consimțământul corespunzător, prelucrarea se efectuează exclusiv în baza art. 6(1)(a) GDPR și § 25(1) TTDSG, în măsura în care consimțământul include stocarea cookie-urilor sau accesul la informații în dispozitivul final al utilizatorului (de exemplu, amprentarea dispozitivului) în sensul TTDSG. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment.

anonimizarea adresei ip

Folosim WP Statistics cu IP anonimizat. Adresa dumneavoastră IP este scurtată, astfel încât să nu vă mai poată fi atribuită direct.

google ads

Operatorul site-ului web folosește Google Ads. Google Ads este un program promoțional online al Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Google Ads ne permite să afișăm reclame în motorul de căutare Google sau pe site-uri web ale terților, dacă utilizatorul introduce anumiți termeni de căutare în Google (direcționare prin cuvinte cheie). De asemenea, este posibil să plasați reclame direcționate pe baza datelor utilizatorilor pe care Google le are în posesia sa (de exemplu, date despre locație și interese; direcționarea către grupul țintă). În calitate de operator al site-ului web, putem analiza aceste date cantitativ, de exemplu, analizând ce termeni de căutare au dus la afișarea anunțurilor noastre și câte anunțuri au condus la clicurile respective.

Utilizarea acestor servicii are loc pe baza consimțământului dumneavoastră conform art. 6(1)(a) GDPR și § 25(1) TTDSG. Vă puteți revoca oricând consimțământul.

Transmiterea datelor către SUA se bazează pe Clauzele Contractuale Standard (SCC) ale Comisiei Europene. Detalii pot fi găsite aici: https://policies.google.com/privacy/frameworks  și https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

google adsense

Acest site web utilizează Google AdSense, un serviciu de încorporare a reclamelor oferit de Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Folosim Google AdSense în modul „nepersonalizat”. Spre deosebire de modul personalizat, reclamele nu se bazează pe modelele tale anterioare de utilizator și serviciul nu generează un profil de utilizator pentru tine. În schimb, serviciul folosește așa-numitele „informații de context” pentru a alege anunțurile care sunt postate pentru a le vizualiza. Astfel, anunțurile selectate se bazează, de exemplu, pe locația dvs., pe conținutul site-ului web pe care îl vizitați în acel moment sau pe termenii de căutare pe care îi utilizați. Pentru a afla mai multe despre diferențele distincte dintre direcționarea personalizată și direcționarea care nu a fost personalizată de Google AdSense, faceți clic pe următorul link: https://support.google.com/adsense/answer/9007336 .

Vă rugăm să rețineți că, dacă Google Adsense este utilizat în modul nepersonalizat, este posibil ca cookie-uri să fie stocate sau să fie utilizate tehnologii de recunoaștere comparabile (de exemplu, amprentarea dispozitivului).

Utilizarea acestor servicii are loc pe baza consimțământului dumneavoastră conform art. 6(1)(a) GDPR și § 25(1) TTDSG. Vă puteți revoca oricând consimțământul.

Transmiterea datelor către SUA se bazează pe Clauzele Contractuale Standard (SCC) ale Comisiei Europene. Detalii pot fi găsite aici: https://privacy.google.com/business/controllerterms/mccs/.

Aveți opțiunea de a ajusta în mod autonom setările de publicitate în contul dvs. de utilizator. Pentru a face acest lucru, vă rugăm să faceți clic pe linkul de mai jos și să vă conectați: https://adssettings.google.com/authenticated.

Pentru mai multe informații despre tehnologiile de publicitate Google, vă rugăm să faceți clic aici: https://policies.google.com/technologies/ads  și https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

facebook pixel

Pentru a măsura ratele de conversie, acest site web folosește pixelul de activitate al vizitatorilor de pe Facebook. Furnizorul acestui serviciu este Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanda. Conform declarației Facebook, datele colectate vor fi transferate în SUA și în alte țări terțe.

Acest instrument permite urmărirea vizitatorilor paginii după ce au fost conectați la site-ul web al furnizorului după ce au făcut clic pe un anunț Facebook. Acest lucru face posibilă analizarea eficienței reclamelor Facebook în scopuri statistice și de cercetare de piață și optimizarea viitoarelor campanii de publicitate.

Pentru noi, ca operatori ai acestui site web, datele colectate sunt anonime. Nu suntem în măsură să ajungem la nicio concluzie cu privire la identitatea utilizatorilor. Cu toate acestea, Facebook arhivează informațiile și le prelucrează, astfel încât să fie posibilă realizarea unei conexiuni la profilul de utilizator respectiv, iar Facebook este în măsură să utilizeze datele în propriile scopuri promoționale în conformitate cu Politica de utilizare a datelor Facebook. Acest lucru permite Facebook să afișeze reclame pe paginile Facebook, precum și în locații din afara Facebook. Noi, în calitate de operator al acestui site web, nu avem niciun control asupra utilizării acestor date.

Utilizarea acestor servicii are loc pe baza consimțământului dumneavoastră conform art. 6(1)(a) GDPR și § 25(1) TTDSG. Vă puteți revoca oricând consimțământul.

Transmiterea datelor către SUA se bazează pe Clauzele Contractuale Standard (SCC) ale Comisiei Europene. Detalii pot fi găsite aici: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum și https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 .

În măsura în care datele personale sunt colectate pe site-ul nostru web cu ajutorul instrumentului descris aici și transmise către Facebook, noi și Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda suntem responsabili în comun pentru această prelucrare a datelor ( Art. 26 DSGVO). Responsabilitatea comună se limitează exclusiv la colectarea datelor și transmiterea acestora către Facebook. Prelucrarea de către Facebook care are loc după transferul ulterior nu face parte din responsabilitatea comună. Obligațiile care ne revin în comun au fost stabilite într-un acord de prelucrare comună. Textul acordului poate fi găsit la: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum . Conform acestui acord, suntem responsabili pentru furnizarea informațiilor de confidențialitate atunci când folosim instrumentul Facebook și pentru implementarea în siguranță a instrumentului pe site-ul nostru web. Facebook este responsabil pentru securitatea datelor produselor Facebook. Puteți să vă revendicați drepturile persoanelor vizate (de exemplu, solicitări de informații) cu privire la datele prelucrate de Facebook direct cu Facebook. Dacă vă afirmați cu noi drepturile persoanei vizate, suntem obligați să le transmitem către Facebook.

În Politicile de confidențialitate a datelor ale Facebook, veți găsi informații suplimentare despre protecția vieții private la: https://www.facebook.com/about/privacy/ .

De asemenea, aveți opțiunea de a dezactiva funcția de remarketing „Segmente de public personalizate” în secțiunea de setări a reclamelor din https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen . Pentru a face acest lucru, mai întâi trebuie să vă conectați la Facebook.

Dacă nu aveți un cont Facebook, puteți dezactiva orice publicitate bazată pe utilizatori de către Facebook pe site-ul web al Alianței Europene pentru Publicitate Digitală Interactivă: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ .

6. newsletter

date newsletter

Dacă doriți să primiți buletinul informativ oferit pe site, vă solicităm o adresă de e-mail, precum și informații care ne permit să verificăm că sunteți proprietarul adresei de e-mail furnizate și că sunteți de acord să primiți buletin informativ. Date suplimentare nu sunt colectate sau doar pe bază voluntară. Pentru gestionarea newsletter-ului, folosim furnizori de servicii de newsletter, care sunt descriși mai jos.

mailchip cu măsurarea succesului dezactivată

Acest site web folosește serviciile Mailchimp pentru a-și trimite buletinele informative. Furnizorul este Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, SUA.

Printre altele, Mailchimp este un serviciu care poate fi implementat pentru a organiza trimiterea de buletine informative. Ori de câte ori introduceți date în scopul de a vă abona la un buletin informativ (de exemplu, adresa dvs. de e-mail), informațiile sunt stocate pe serverele Mailchimp din Statele Unite. Am dezactivat măsurarea succesului Mailchimp, așa că Mailchimp nu vă va evalua comportamentul la deschiderea newsletter-ului nostru.

Dacă nu doriți ca Mailchimp să vă primească datele, trebuie să vă dezabonați de la newsletter. Vă oferim un link pentru a face acest lucru în fiecare mesaj de buletin informativ.

Datele sunt prelucrate pe baza consimțământului dumneavoastră (Art. 6(1)(a) GDPR). Puteți revoca orice consimțământ pe care l-ați dat în orice moment prin dezabonarea de la newsletter. Acest lucru nu va aduce atingere legalității oricăror tranzacții de prelucrare a datelor care au avut loc înainte de revocare.

Datele depuse la noi în scopul abonării la newsletter vor fi stocate de noi până când vă dezabonați de la newsletter sau de la furnizorul de servicii de newsletter și sunt șterse din lista de distribuție a newsletterului după ce vă dezabonați de la newsletter. Datele stocate în alte scopuri la noi rămân neafectate.

Transmiterea datelor către SUA se bazează pe Clauzele Contractuale Standard (SCC) ale Comisiei Europene. Detalii pot fi găsite aici: https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ și https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses .

După ce vă dezabonați de la lista de distribuție a buletinelor informative, adresa dumneavoastră de e-mail poate fi stocată de noi sau de furnizorul de servicii de buletine informative într-o listă neagră, dacă o astfel de acțiune este necesară pentru a preveni trimiterile viitoare. Datele din lista neagră sunt folosite numai în acest scop și nu sunt îmbinate cu alte date. Acest lucru servește atât interesului dumneavoastră, cât și interesului nostru de a respecta cerințele legale atunci când trimiteți buletine informative (interes legitim în sensul art. 6(1)(f) GDPR). Stocarea în lista neagră este nedeterminată. Vă puteți opune stocării dacă interesele dumneavoastră depășesc interesul nostru legitim.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați Politicile de confidențialitate a datelor ale Mailchimp la: https://mailchimp.com/legal/terms/ .

procesarea datelor

Am încheiat un acord de prelucrare a datelor (DPA) cu furnizorul menționat mai sus. Acesta este un contract impus de legile privind confidențialitatea datelor care garantează că prelucrează datele personale ale vizitatorilor site-ului nostru web numai pe baza instrucțiunilor noastre și în conformitate cu GDPR.

7. plug-inuri și unelte

youtube cu integrarea extinsă a protecției datelor

Site-ul nostru web încorporează videoclipuri de pe site-ul YouTube. Operatorul site-ului web este Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Folosim YouTube în modul extins de protecție a datelor. Potrivit YouTube, acest mod asigură că YouTube nu stochează nicio informație despre vizitatorii acestui site înainte de a viziona videoclipul. Cu toate acestea, acest lucru nu înseamnă neapărat că partajarea datelor cu partenerii YouTube poate fi exclusă ca urmare a modului extins de protecție a datelor. De exemplu, indiferent dacă vizionați un videoclip, YouTube va stabili întotdeauna o conexiune cu rețeaua Google DoubleClick.

De îndată ce începeți să redați un videoclip YouTube pe acest site web, se va stabili o conexiune la serverele YouTube. Ca urmare, serverul YouTube va fi notificat care dintre paginile noastre ați vizitat. Dacă sunteți conectat la contul dvs. YouTube în timp ce vizitați site-ul nostru, permiteți YouTube să aloce direct modelele dvs. de navigare profilului dvs. personal. Aveți opțiunea de a preveni acest lucru prin deconectarea de la contul dvs. YouTube.

În plus, după ce ați început să redați un videoclip, YouTube va putea plasa diferite module cookie pe dispozitivul dvs. sau tehnologii comparabile pentru recunoaștere (de exemplu, amprentarea dispozitivului). În acest fel, YouTube va putea obține informații despre vizitatorii acestui site web. Printre altele, aceste informații vor fi folosite pentru a genera statistici video cu scopul de a îmbunătăți ușurința de utilizare a site-ului și de a preveni tentativele de fraudă.

În anumite circumstanțe, pot fi declanșate tranzacții suplimentare de prelucrare a datelor după ce ați început să redați un videoclip YouTube, care sunt în afara controlului nostru.

Utilizarea YouTube se bazează pe interesul nostru de a ne prezenta conținutul online într-o manieră atrăgătoare. În temeiul art. 6(1)(f) GDPR, acesta este un interes legitim. Dacă s-a obținut consimțământul corespunzător, prelucrarea se efectuează exclusiv în baza art. 6(1)(a) GDPR și § 25(1) TTDSG, în măsura în care consimțământul include stocarea cookie-urilor sau accesul la informații în dispozitivul final al utilizatorului (de exemplu, amprentarea dispozitivului) în sensul TTDSG. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment.

Pentru mai multe informații despre modul în care YouTube gestionează datele utilizatorilor, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate a datelor YouTube la: https://policies.google.com/privacy?hl=ro .

vimeo fără urmărire

Acest site web folosește pluginuri ale portalului video Vimeo. Furnizorul este Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, SUA.

Ori de câte ori vizitați una dintre paginile noastre cu videoclipuri Vimeo, se stabilește o conexiune cu serverele Vimeo. În legătură cu aceasta, serverul Vimeo primește informații despre site-urile noastre pe care le-ați vizitat. Vimeo primește și adresa dvs. IP. Cu toate acestea, am configurat Vimeo astfel încât Vimeo să nu poată urmări activitățile dvs. de utilizator și să nu plaseze niciun cookie.

Folosim Vimeo pentru a face prezentarea noastră online atractivă pentru tine. Acesta este un interes legitim din partea noastră în temeiul art. 6(1)(f) GDPR. În cazul în care a fost solicitată o declarație de consimțământ respectivă (de exemplu, privind stocarea cookie-urilor), prelucrarea se va face exclusiv în baza art. 6(1)(a) GDPR; consimțământul dat poate fi revocat în orice moment.

Transmiterea datelor către SUA se bazează pe Clauzele Contractuale Standard (SCC) ale Comisiei Europene și, potrivit Vimeo, pe „interese comerciale legitime”. Detalii pot fi găsite aici: https://vimeo.com/privacy .

Pentru mai multe informații despre gestionarea datelor utilizatorilor, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate a datelor Vimeo la: https://vimeo.com/privacy .

fonturi web google (incorporare locală)

Acest site web folosește așa-numitele Fonturi Web furnizate de Google pentru a asigura utilizarea uniformă a fonturilor pe acest site. Aceste fonturi Google sunt instalate local, astfel încât o conexiune la serverele Google nu va fi stabilită împreună cu această aplicație.

Pentru mai multe informații despre Google Web Fonts, vă rugăm să urmați acest link: https://developers.google.com/fonts/faq și să consultați Declarația de confidențialitate a datelor Google la: https://policies.google.com/privacy?hl=ro .

fonturi adobe

Pentru a asigura o reprezentare uniformă a anumitor fonturi, acest site web folosește fonturi numite Adobe Fonts furnizate de Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, SUA (Adobe).

Când accesați paginile acestui site web, browserul dumneavoastră va încărca automat fonturile necesare direct de pe site-ul Adobe pentru a le putea afișa corect pe dispozitivul dumneavoastră. Drept urmare, browserul dumneavoastră va stabili o conexiune cu serverele Adobe din Statele Unite. Prin urmare, Adobe află că adresa dumneavoastră IP a fost folosită pentru a accesa acest site web. Conform informațiilor furnizate de Adobe, nu vor fi stocate cookie-uri în legătură cu furnizarea fonturilor.

Datele sunt stocate și analizate în baza art. 6(1)(f) GDPR. Operatorul site-ului web are un interes legitim în prezentarea uniformă a fontului pe site-ul web al operatorului. Dacă s-a obținut consimțământul corespunzător, prelucrarea se efectuează exclusiv în baza art. 6(1)(a) GDPR și § 25(1) TTDSG, în măsura în care consimțământul include stocarea cookie-urilor sau accesul la informații în dispozitivul final al utilizatorului (de exemplu, amprentarea dispozitivului) în sensul TTDSG. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment.

Transmiterea datelor către SUA se bazează pe Clauzele Contractuale Standard (SCC) ale Comisiei Europene. Detalii pot fi găsite aici: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html .

Pentru mai multe informații despre Adobe Fonts, vă rugăm să citiți politicile de la: https://www.adobe.com/privacy/policies/adobe-fonts.html .

Declarația Adobe privind confidențialitatea datelor poate fi consultată la: https://www.adobe.com/privacy/policy.html .

google maps

Acest site utilizează serviciul de cartografiere Google Maps. Furnizorul este Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Pentru a permite utilizarea funcțiilor Google Maps, adresa dvs. IP trebuie să fie stocată. De regulă, aceste informații sunt transferate pe unul dintre serverele Google din Statele Unite, unde sunt arhivate. Operatorul acestui site nu are control asupra transferului de date. În cazul în care Google Maps a fost activat, Google are opțiunea de a utiliza fonturile web Google în scopul reprezentării uniforme a fonturilor. Când accesați Google Maps, browserul dvs. va încărca fonturile web necesare în memoria cache a browserului, pentru a afișa corect textul și fonturile.

Folosim Google Maps pentru a ne prezenta conținutul online într-o manieră atrăgătoare și pentru a face locațiile dezvăluite pe site-ul nostru ușor de găsit. Acesta constituie un interes legitim definit la art. 6(1)(f) GDPR. Dacă s-a obținut consimțământul corespunzător, prelucrarea se efectuează exclusiv în baza art. 6(1)(a) GDPR și § 25(1) TTDSG, în măsura în care consimțământul include stocarea cookie-urilor sau accesul la informații în dispozitivul final al utilizatorului (de exemplu, amprentarea dispozitivului) în sensul TTDSG. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment.

Transmiterea datelor către SUA se bazează pe Clauzele Contractuale Standard (SCC) ale Comisiei Europene. Detalii pot fi găsite aici: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ și https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Pentru mai multe informații despre gestionarea datelor utilizatorilor, vă rugăm să consultați Declarația de confidențialitate a datelor Google la: https://policies.google.com/privacy?hl=ro .

managewp

Administrăm acest site web cu ajutorul instrumentului ManageWP. Furnizorul este GoDaddy.com WP Europe, Trg republike 5, 11000 Belgrad, Serbia (denumit în continuare ManageWP).

Printre altele, ManageWP se asigură că putem monitoriza securitatea și performanța site-ului nostru web, precum și să generăm backup automat. În consecință, ManageWP are acces la tot conținutul site-ului, inclusiv la bazele noastre de date. ManageWP este găzduit pe serverele furnizorului.

Utilizarea ManageWP se bazează pe art. 6 (1) litera (f) GDPR. Operatorul site-ului web are un interes legitim în site-urile web care funcționează cât mai eficient și sigur posibil. Dacă s-a obținut consimțământul corespunzător, prelucrarea se efectuează exclusiv în baza art. 6(1)(a) GDPR și § 25(1) TTDSG, în măsura în care consimțământul include stocarea cookie-urilor sau accesul la informații în dispozitivul final al utilizatorului (de exemplu, amprentarea dispozitivului) în sensul TTDSG. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment.

8. ecommerce și furnizori de servicii de comerț și plată

prelucrarea datelor (datele clienților și ale contractului)

Colectăm, procesăm și folosim date cu caracter personal numai în măsura în care este necesar pentru stabilirea, organizarea conținutului sau modificarea relației juridice (inventarul de date). Aceste acțiuni sunt întreprinse în baza art. 6(1)(b) GDPR, care permite prelucrarea datelor pentru îndeplinirea unui contract sau acțiuni precontractuale. Colectăm, procesăm și folosim date cu caracter personal privind utilizarea acestui site web (date de utilizare) numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru a permite utilizatorilor să utilizeze serviciile și să le factureze.

Datele clienților colectate vor fi eradicate la finalizarea comenzii sau la încetarea relației de afaceri. Acest lucru nu va aduce atingere oricăror mandate statutare de păstrare.

transfer de date la închiderea contractelor pentru servicii și conținut digital

Partajăm datele cu caracter personal cu terți numai dacă acest lucru este necesar în legătură cu gestionarea contractului; de exemplu, cu instituția financiară însărcinată cu procesarea plăților.

Orice transfer suplimentar de date nu va avea loc sau va avea loc numai dacă ați consimțit în mod expres la transfer. Orice partajare a datelor dumneavoastră cu terți în lipsa consimțământului dumneavoastră expres, de exemplu în scopuri publicitare, nu va avea loc.

Temeiul prelucrării datelor este art. 6(1)(b) GDPR, care permite prelucrarea datelor pentru îndeplinirea unui contract sau pentru acțiuni precontractuale.

digistore24

Unele dintre produsele, serviciile și conținutul nostru sunt oferite de Digistore24 ca reseller. Furnizorul și partea contractantă este Digistore24 GmbH, St.-Godehard-Straße 32 în 31139 Hildesheim, Germania. În calitate de operator de date, Digistore24 explică în propria sa Declarație de protecție a datelor, care date sunt stocate și prelucrate de Digistore24 atunci când accesați acest site web. Pentru mai multe informații despre aceasta, vă rugăm să consultați Declarația de protecție a datelor a Digistore24 la Digistore24: https://www.digistore24.com/dataschutz .

digistore24 wordpress plug-in

Plugin-ul WordPress oferă posibilitatea de a integra diverse servicii ale Digistore24 pe propriul site web, de exemplu, Social Proof Bubble, generatorul de materiale publicitare afiliate sau alte instrumente.

La fiecare integrare, datele non-personale sunt descărcate de pe serverul Digistore24 (de exemplu, un fișier Javascript).

În timpul acestei reîncărcări, browserul dvs. web preia o pagină web de pe serverul Digistore24. Serverul nostru nu controlează măsura în care browserul dvs. web transmite date către serverul Digistore24. Serverul nostru în sine nu transmite date către serverele Digistore24 în acest context.

Digistore24 GmbH, în calitate de operator de date, specifică ce date Digistore24 stochează și prelucrează în acest site web preluarea în propria sa politică de confidențialitate. Politica de confidențialitate Digistore24 poate fi găsită aici: https://www.digistore24.com/dataschutz

unelte de conversie / coș de cumpărături

Digistore24 oferă opțiunea de a utiliza coduri HTML și Javascript pentru a integra diverse servicii pe propriul site web, de exemplu, Social Proof Bubble sau coșul de cumpărături Digistore24.

La fiecare integrare, datele non-personale sunt descărcate de pe serverul Digistore24 (de exemplu, un fișier Javascript).

În timpul acestei reîncărcări, browserul dvs. web preia o pagină web de pe serverul Digistore24. Serverul nostru nu controlează măsura în care browserul dvs. web transmite date către serverul Digistore24. Serverul nostru în sine nu transmite date către serverele Digistore24 în acest context.

Digistore24 GmbH, în calitate de operator de date, specifică ce date Digistore24 stochează și prelucrează în acest site web preluarea în propria sa politică de confidențialitate. Politica de confidențialitate Digistore24 poate fi găsită aici: https://www.digistore24.com/dataschutz

9. conferințe audio – video online (instrumente de conferință)

procesarea datelor

Folosim instrumente de conferință online, printre altele, pentru comunicarea cu clienții noștri. Instrumentele pe care le folosim sunt enumerate în detaliu mai jos. Dacă comunicați cu noi prin videoconferință sau audio folosind internetul, datele dumneavoastră personale vor fi colectate și prelucrate de furnizorul instrumentului de conferință respectiv și de către noi. Instrumentele de conferință colectează toate informațiile pe care le furnizați/accesați pentru a utiliza instrumentele (adresa de e-mail și/sau numărul dvs. de telefon). În plus, instrumentele conferinței procesează durata conferinței, începutul și sfârșitul (ora) participării la conferință, numărul de participanți și alte „informații de context” legate de procesul de comunicare (metadate).

În plus, furnizorul instrumentului prelucrează toate datele tehnice necesare procesării comunicării online. Acestea includ, în special, adresele IP, adresele MAC, ID-urile dispozitivului, tipul dispozitivului, tipul și versiunea sistemului de operare, versiunea clientului, tipul camerei, microfonul sau difuzorul și tipul de conexiune.

În cazul în care conținutul este schimbat, încărcat sau pus la dispoziție în alt mod în cadrul instrumentului, acesta este stocat și pe serverele furnizorului de instrumente. Un astfel de conținut include, dar nu se limitează la, înregistrări în cloud, chat/mesaje instantanee, fotografii și videoclipuri încărcate în mesageria vocală, fișiere, table albe și alte informații partajate în timpul utilizării serviciului.

Vă rugăm să rețineți că nu avem o influență completă asupra procedurilor de prelucrare a datelor a instrumentelor utilizate. Posibilitățile noastre sunt în mare măsură determinate de politica corporativă a furnizorului respectiv. Informații suplimentare despre prelucrarea datelor de către instrumentele conferinței pot fi găsite în declarațiile de protecție a datelor ale instrumentelor utilizate și pe care le-am enumerat mai jos de acest text.

scop și baze juridice

Instrumentele conferinței sunt folosite pentru a comunica cu partenerii contractuali potențiali sau existenți sau pentru a oferi anumite servicii clienților noștri (Art. 6(1)(b) GDPR). În plus, utilizarea instrumentelor servește, în general, la simplificarea și accelerarea comunicării cu noi sau cu compania noastră (interes legitim în sensul art. 6(1)(f) GDPR). În măsura în care a fost solicitat consimțământul, instrumentele în cauză vor fi utilizate pe baza acestui consimțământ; consimțământul poate fi revocat în orice moment cu efect de la acea dată.

durata de depozitare

Datele colectate direct de noi prin intermediul instrumentelor video și de conferință vor fi șterse din sistemele noastre imediat după ce ne solicitați să le ștergem, să vă revocați consimțământul pentru stocare sau motivul pentru stocarea datelor nu se mai aplică. Cookie-urile stocate rămân pe dispozitivul dvs. final până când le ștergeți. Perioadele legale obligatorii de păstrare rămân neafectate.

Nu avem nicio influență asupra duratei de stocare a datelor dumneavoastră care sunt stocate de operatorii instrumentelor de conferință pentru propriile lor scopuri. Pentru detalii, vă rugăm să contactați direct operatorii instrumentelor de conferință.

unelte de conferință folosite

ZOOM
Folosim Zoom. Furnizorul acestui serviciu este Zoom Communications Inc, San Jose, 55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, SUA. Pentru detalii despre prelucrarea datelor, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate a Zoom: https://zoom.us/en-us/privacy.html .

Transmiterea datelor către SUA se bazează pe Clauzele Contractuale Standard (SCC) ale Comisiei Europene. Detalii pot fi găsite aici: https://zoom.us/de-de/privacy.html .

aparițiile noastre pe social media

procesarea datelor prin rețele sociale

Menținem profiluri disponibile public în rețelele sociale. Rețelele sociale individuale pe care le folosim pot fi găsite mai jos.

Rețelele sociale, cum ar fi Facebook, Twitter etc., vă pot analiza în general comportamentul utilizatorului în mod cuprinzător dacă vizitați site-ul lor web sau un site web cu conținut integrat de rețele sociale (de exemplu, butoane sau bannere publicitare). Când vizitați paginile noastre de socializare, sunt declanșate numeroase operațiuni de prelucrare relevante pentru protecția datelor. Detaliat:

Dacă sunteți autentificat la contul dumneavoastră de socializare și vizitați pagina noastră de social media, operatorul portalului de social media poate atribui această vizită contului dumneavoastră de utilizator. În anumite circumstanțe, datele dumneavoastră personale pot fi înregistrate și dacă nu sunteți autentificat sau nu aveți un cont la portalul de social media respectiv. În acest caz, aceste date sunt colectate, de exemplu, prin cookie-uri stocate pe dispozitivul dumneavoastră sau prin înregistrarea adresei dumneavoastră IP.

Folosind datele colectate în acest fel, operatorii portalurilor de social media pot crea profiluri de utilizator în care sunt stocate preferințele și interesele acestora. În acest fel, puteți vedea publicitate bazată pe interese în interiorul și în afara prezenței dvs. pe rețelele sociale. Dacă aveți un cont la rețeaua socială, reclamele bazate pe interese pot fi afișate pe orice dispozitiv la care sunteți autentificat sau la care v-ați autentificat.

De asemenea, vă rugăm să rețineți că nu putem retrage toate operațiunile de procesare pe portalurile de social media. În funcție de furnizor, operațiunile de prelucrare suplimentare pot fi, prin urmare, efectuate de operatorii portalurilor de social media. Detalii pot fi găsite în termenii de utilizare și politica de confidențialitate a respectivelor portaluri de social media.

baze legale

Aparițiile noastre în rețelele sociale ar trebui să asigure cea mai largă prezență posibilă pe Internet. Acesta este un interes legitim în sensul art. 6 (1) lit. f GDPR. Procesele de analiză inițiate de rețelele sociale pot avea la bază temeiuri juridice divergente care urmează să fie specificate de operatorii rețelelor sociale (de exemplu, consimțământ în sensul art. 6 alin. (1) lit. (a) GDPR).

responsabilitatea și afirmarea drepturilor

Dacă vizitați unul dintre site-urile noastre de socializare (de exemplu, Facebook), noi, împreună cu operatorul platformei de socializare, suntem responsabili pentru operațiunile de prelucrare a datelor declanșate în timpul acestei vizite. În principiu, vă puteți proteja drepturile (informare, corectare, ștergere, limitarea prelucrării, portabilitatea datelor și reclamație) atât față de noi, cât și față de operatorul respectivului portal de rețele sociale (de exemplu, Facebook) .

Vă rugăm să rețineți că, în ciuda responsabilității partajate cu operatorii portalului de social media, nu avem o influență deplină asupra operațiunilor de prelucrare a datelor ale portalurilor de social media. Opțiunile noastre sunt determinate de politica companiei a furnizorului respectiv.

durata de stocare

Datele colectate direct de la noi prin intermediul prezenței în rețelele sociale vor fi șterse din sistemele noastre de îndată ce ne solicitați să le ștergem, vă revocați consimțământul pentru stocare sau scopul stocării datelor expiră. Cookie-urile stocate rămân pe dispozitivul dvs. până când le ștergeți. Prevederile legale obligatorii – în special, perioadele de păstrare – rămân neafectate.

Nu avem control asupra duratei de stocare a datelor dumneavoastră care sunt stocate de operatorii de rețele sociale în propriile lor scopuri. Pentru detalii, vă rugăm să contactați direct operatorii de rețele sociale (de exemplu, în politica lor de confidențialitate, vezi mai jos).

rețele sociale individuale

facebook

Avem un profil pe Facebook. Furnizorul acestui serviciu este Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda. Potrivit declarației Facebook, datele colectate vor fi transferate și în SUA și în alte țări terțe.

Puteți personaliza setările de publicitate în mod independent în contul dvs. de utilizator. Faceți clic pe următorul link și conectați-vă: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Transmiterea datelor către SUA se bazează pe Clauzele Contractuale Standard (SCC) ale Comisiei Europene. Detalii pot fi găsite aici: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum și https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 .

Detalii pot fi găsite în politica de confidențialitate Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/ .

twitter

Folosim serviciul de mesaje scurte Twitter. Furnizorul este Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlanda.

Puteți personaliza setările de confidențialitate Twitter în contul dvs. de utilizator. Faceți clic pe următorul link și conectați-vă: https://twitter.com/personalization.

Transmiterea datelor către SUA se bazează pe Clauzele Contractuale Standard (SCC) ale Comisiei Europene. Detalii pot fi găsite aici: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html .

Pentru detalii, consultați Politica de confidențialitate Twitter: https://twitter.com/privacy .

instagram

Avem un profil pe Instagram. Furnizorul acestui serviciu este Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda.

Transmiterea datelor către SUA se bazează pe Clauzele Contractuale Standard (SCC) ale Comisiei Europene. Detalii pot fi găsite aici: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 și https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 .

Pentru detalii despre cum vă gestionează informațiile personale, consultați Politica de confidențialitate Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875 .

linkedin

Avem un profil LinkedIn. Furnizorul este LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda. LinkedIn folosește cookie-uri de publicitate.

Dacă doriți să dezactivați cookie-urile de publicitate LinkedIn, vă rugăm să utilizați următorul link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Transmiterea datelor către SUA se bazează pe Clauzele Contractuale Standard (SCC) ale Comisiei Europene. Detalii pot fi găsite aici: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa și https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs .

Pentru detalii despre modul în care gestionează informațiile dvs. personale, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate a LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

vimeo

Avem un profil pe Vimeo. Furnizorul este Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York 10011, SUA.

Transmiterea datelor către SUA se bazează pe Clauzele Contractuale Standard (SCC) ale Comisiei Europene și, potrivit Vimeo, pe „interese comerciale legitime”. Detalii pot fi găsite aici: https://vimeo.com/privacy .

Detalii despre modul în care vă gestionează datele personale pot fi găsite în politica de confidențialitate Vimeo: https://vimeo.com/privacy.

youtube

Avem un profil pe YouTube. Furnizorul este Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda. Detalii despre modul în care acestea vă gestionează datele personale pot fi găsite în politica de confidențialitate YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=ro .

Privacy Policy

1. An overview of data protection

General information

The following information will provide you with an easy to navigate overview of what will happen with your personal data when you visit this website. The term “personal data” comprises all data that can be used to personally identify you. For detailed information about the subject matter of data protection, please consult our Data Protection Declaration, which we have included beneath this copy.

Data recording on this website

Who is the responsible party for the recording of data on this website (i.e., the “controller”)?

The data on this website is processed by the operator of the website, whose contact information is available under section “Information about the responsible party (referred to as the “controller” in the GDPR)” in this Privacy Policy.

How do we record your data?

We collect your data as a result of your sharing of your data with us. This may, for instance be information you enter into our contact form.

Other data shall be recorded by our IT systems automatically or after you consent to its recording during your website visit. This data comprises primarily technical information (e.g., web browser, operating system, or time the site was accessed). This information is recorded automatically when you access this website.

What are the purposes we use your data for?

A portion of the information is generated to guarantee the error free provision of the website. Other data may be used to analyze your user patterns.

What rights do you have as far as your information is concerned?

You have the right to receive information about the source, recipients, and purposes of your archived personal data at any time without having to pay a fee for such disclosures. You also have the right to demand that your data are rectified or eradicated. If you have consented to data processing, you have the option to revoke this consent at any time, which shall affect all future data processing. Moreover, you have the right to demand that the processing of your data be restricted under certain circumstances. Furthermore, you have the right to log a complaint with the competent supervising agency.

Please do not hesitate to contact us at any time if you have questions about this or any other data protection related issues.

Analysis tools and tools provided by third parties

There is a possibility that your browsing patterns will be statistically analyzed when your visit this website. Such analyses are performed primarily with what we refer to as analysis programs.

For detailed information about these analysis programs please consult our Data Protection Declaration below.

2. Hosting

External Hosting

This website is hosted by an external service provider (host). Personal data collected on this website are stored on the servers of the host. These may include, but are not limited to, IP addresses, contact requests, metadata and communications, contract information, contact information, names, web page access, and other data generated through a web site.

The host is used for the purpose of fulfilling the contract with our potential and existing customers (Art. 6(1)(b) GDPR) and in the interest of secure, fast, and efficient provision of our online services by a professional provider (Art. 6(1)(f) GDPR). If appropriate consent has been obtained, the processing is carried out exclusively on the basis of Art. 6 (1)(a) GDPR and § 25 (1) TTDSG, insofar the consent includes the storage of cookies or the access to information in the user’s end device (e.g., device fingerprinting) within the meaning of the TTDSG. This consent can be revoked at any time.

Our host will only process your data to the extent necessary to fulfil its performance obligations and to follow our instructions with respect to such data.

We are using the following host:

SiteGround Spain SL, Calle de Prim 19, 28004, Madrid, Spanien, CIF: B87194171

Data processing

We have concluded a data processing agreement (DPA) with the above-mentioned provider. This is a contract mandated by data privacy laws that guarantees that they process personal data of our website visitors only based on our instructions and in compliance with the GDPR.

3. General information and mandatory information

Data protection

The operators of this website and its pages take the protection of your personal data very seriously. Hence, we handle your personal data as confidential information and in compliance with the statutory data protection regulations and this Data Protection Declaration.

Whenever you use this website, a variety of personal information will be collected. Personal data comprises data that can be used to personally identify you. This Data Protection Declaration explains which data we collect as well as the purposes we use this data for. It also explains how, and for which purpose the information is collected.

We herewith advise you that the transmission of data via the Internet (i.e., through e-mail communications) may be prone to security gaps. It is not possible to completely protect data against third-party access.

Information about the responsible party (referred to as the “controller” in the GDPR)

The data processing controller on this website is:

Digital Daaz GmbH, Schwedter Straße 2, 10119, Berlin

Phone: +49 (0)30 41725840
E-mail: team@digitaldaaz.com

The controller is the natural person or legal entity that single-handedly or jointly with others makes decisions as to the purposes of and resources for the processing of personal data (e.g., names, e-mail addresses, etc.).

Storage duration

Unless a more specific storage period has been specified in this privacy policy, your personal data will remain with us until the purpose for which it was collected no longer applies. If you assert a justified request for deletion or revoke your consent to data processing, your data will be deleted, unless we have other legally permissible reasons for storing your personal data (e.g., tax or commercial law retention periods); in the latter case, the deletion will take place after these reasons cease to apply.

General information on the legal basis for the data processing on this website

If you have consented to data processing, we process your personal data on the basis of Art. 6(1)(a) GDPR or Art. 9 (2)(a) GDPR, if special categories of data are processed according to Art. 9 (1) DSGVO. In the case of explicit consent to the transfer of personal data to third countries, the data processing is also based on Art. 49 (1)(a) GDPR. If you have consented to the storage of cookies or to the access to information in your end device (e.g., via device fingerprinting), the data processing is additionally based on § 25 (1) TTDSG. The consent can be revoked at any time. If your data is required for the fulfillment of a contract or for the implementation of pre-contractual measures, we process your data on the basis of Art. 6(1)(b) GDPR. Furthermore, if your data is required for the fulfillment of a legal obligation, we process it on the basis of Art. 6(1)(c) GDPR. Furthermore, the data processing may be carried out on the basis of our legitimate interest according to Art. 6(1)(f) GDPR. Information on the relevant legal basis in each individual case is provided in the following paragraphs of this privacy policy.

Information on data transfer to the USA and other non-EU countries

Among other things, we use tools of companies domiciled in the United States or other from a data protection perspective non-secure non-EU countries. If these tools are active, your personal data may potentially be transferred to these non-EU countries and may be processed there. We must point out that in these countries, a data protection level that is comparable to that in the EU cannot be guaranteed. For instance, U.S. enterprises are under a mandate to release personal data to the security agencies and you as the data subject do not have any litigation options to defend yourself in court. Hence, it cannot be ruled out that U.S. agencies (e.g., the Secret Service) may process, analyze, and permanently archive your personal data for surveillance purposes. We have no control over these processing activities.

Revocation of your consent to the processing of data

A wide range of data processing transactions are possible only subject to your express consent. You can also revoke at any time any consent you have already given us. This shall be without prejudice to the lawfulness of any data collection that occurred prior to your revocation.

Right to object to the collection of data in special cases; right to object to direct advertising (Art. 21 GDPR)

IN THE EVENT THAT DATA ARE PROCESSED ON THE BASIS OF ART. 6(1)(E) OR (F) GDPR, YOU HAVE THE RIGHT TO AT ANY TIME OBJECT TO THE PROCESSING OF YOUR PERSONAL DATA BASED ON GROUNDS ARISING FROM YOUR UNIQUE SITUATION. THIS ALSO APPLIES TO ANY PROFILING BASED ON THESE PROVISIONS. TO DETERMINE THE LEGAL BASIS, ON WHICH ANY PROCESSING OF DATA IS BASED, PLEASE CONSULT THIS DATA PROTECTION DECLARATION. IF YOU LOG AN OBJECTION, WE WILL NO LONGER PROCESS YOUR AFFECTED PERSONAL DATA, UNLESS WE ARE IN A POSITION TO PRESENT COMPELLING PROTECTION WORTHY GROUNDS FOR THE PROCESSING OF YOUR DATA, THAT OUTWEIGH YOUR INTERESTS, RIGHTS AND FREEDOMS OR IF THE PURPOSE OF THE PROCESSING IS THE CLAIMING, EXERCISING OR DEFENCE OF LEGAL ENTITLEMENTS (OBJECTION PURSUANT TO ART. 21(1) GDPR).

IF YOUR PERSONAL DATA IS BEING PROCESSED IN ORDER TO ENGAGE IN DIRECT ADVERTISING, YOU HAVE THE RIGHT TO OBJECT TO THE PROCESSING OF YOUR AFFECTED PERSONAL DATA FOR THE PURPOSES OF SUCH ADVERTISING AT ANY TIME. THIS ALSO APPLIES TO PROFILING TO THE EXTENT THAT IT IS AFFILIATED WITH SUCH DIRECT ADVERTISING. IF YOU OBJECT, YOUR PERSONAL DATA WILL SUBSEQUENTLY NO LONGER BE USED FOR DIRECT ADVERTISING PURPOSES (OBJECTION PURSUANT TO ART. 21(2) GDPR).

Right to log a complaint with the competent supervisory agency

In the event of violations of the GDPR, data subjects are entitled to log a complaint with a supervisory agency, in particular in the member state where they usually maintain their domicile, place of work or at the place where the alleged violation occurred. The right to log a complaint is in effect regardless of any other administrative or court proceedings available as legal recourses.

Right to data portability

You have the right to demand that we hand over any data we automatically process on the basis of your consent or in order to fulfil a contract be handed over to you or a third party in a commonly used, machine readable format. If you should demand the direct transfer of the data to another controller, this will be done only if it is technically feasible.

SSL and/or TLS encryption

For security reasons and to protect the transmission of confidential content, such as purchase orders or inquiries you submit to us as the website operator, this website uses either an SSL or a TLS encryption program. You can recognize an encrypted connection by checking whether the address line of the browser switches from “http://” to “https://” and also by the appearance of the lock icon in the browser line.

If the SSL or TLS encryption is activated, data you transmit to us cannot be read by third parties.

Encrypted payment transactions on this website

If you are under an obligation to share your payment information (e.g. account number if you give us the authority to debit your bank account) with us after you have entered into a fee-based contract with us, this information is required to process payments.

Payment transactions using common modes of paying (Visa/MasterCard, debit to your bank account) are processed exclusively via encrypted SSL or TLS connections. You can recognize an encrypted connection by checking whether the address line of the browser switches from “http://” to “https://” and also by the appearance of the lock icon in the browser line.

If the communication with us is encrypted, third parties will not be able to read the payment information you share with us.

Information about, rectification and eradication of data

Within the scope of the applicable statutory provisions, you have the right to at any time demand information about your archived personal data, their source and recipients as well as the purpose of the processing of your data. You may also have a right to have your data rectified or eradicated. If you have questions about this subject matter or any other questions about personal data, please do not hesitate to contact us at any time.

Right to demand processing restrictions

You have the right to demand the imposition of restrictions as far as the processing of your personal data is concerned. To do so, you may contact us at any time. The right to demand restriction of processing applies in the following cases:

 • In the event that you should dispute the correctness of your data archived by us, we will usually need some time to verify this claim. During the time that this investigation is ongoing, you have the right to demand that we restrict the processing of your personal data.
 • If the processing of your personal data was/is conducted in an unlawful manner, you have the option to demand the restriction of the processing of your data in lieu of demanding the eradication of this data.
 • If we do not need your personal data any longer and you need it to exercise, defend or claim legal entitlements, you have the right to demand the restriction of the processing of your personal data instead of its eradication.
 • If you have raised an objection pursuant to Art. 21(1) GDPR, your rights and our rights will have to be weighed against each other. As long as it has not been determined whose interests prevail, you have the right to demand a restriction of the processing of your personal data.

If you have restricted the processing of your personal data, these data – with the exception of their archiving – may be processed only subject to your consent or to claim, exercise or defend legal entitlements or to protect the rights of other natural persons or legal entities or for important public interest reasons cited by the European Union or a member state of the EU.

Rejection of unsolicited e-mails

We herewith object to the use of contact information published in conjunction with the mandatory information to be provided in our Site Notice to send us promotional and information material that we have not expressly requested. The operators of this website and its pages reserve the express right to take legal action in the event of the unsolicited sending of promotional information, for instance via SPAM messages.

4. Recording of data on this website

Cookies

Our websites and pages use what the industry refers to as “cookies.” Cookies are small text files that do not cause any damage to your device. They are either stored temporarily for the duration of a session (session cookies) or they are permanently archived on your device (permanent cookies). Session cookies are automatically deleted once you terminate your visit. Permanent cookies remain archived on your device until you actively delete them, or they are automatically eradicated by your web browser.

In some cases, it is possible that third-party cookies are stored on your device once you enter our site (third-party cookies). These cookies enable you or us to take advantage of certain services offered by the third party (e.g., cookies for the processing of payment services).

Cookies have a variety of functions. Many cookies are technically essential since certain website functions would not work in the absence of the cookies (e.g., the shopping cart function or the display of videos). The purpose of other cookies may be the analysis of user patterns or the display of promotional messages.

Cookies, which are required for the performance of electronic communication transactions, or for the provision of certain functions you want to use (e.g., for the shopping cart function) or those that are necessary for the optimization (required cookies) of the website (e.g., cookies that provide measurable insights into the web audience), shall be stored on the basis of Art. 6(1)(f) GDPR, unless a different legal basis is cited. The operator of the website has a legitimate interest in the storage of required cookies to ensure the technically error free and optimized provision of the operator’s services. If your consent to the storage of the cookies and similar recognition technologies has been requested, processing occurs exclusively on the basis of the consent obtained (Art. 6(1)(a) GDPR and § 25 (1) TTDSG); this consent may be revoked at any time.

You have the option to set up your browser in such a manner that you will be notified any time cookies are placed and to permit the acceptance of cookies only in specific cases. You may also exclude the acceptance of cookies in certain cases or in general or activate the delete function for the automatic eradication of cookies when the browser closes. If cookies are deactivated, the functions of this website may be limited.

In the event that third-party cookies are used or if cookies are used for analytical purposes, we will separately notify you in conjunction with this Data Protection Policy and, if applicable, ask for your consent.

Consent with Usercentrics

This website uses the consent technology of Usercentrics to obtain your consent to the storage of certain cookies on your device or for the use of specific technologies, and to document the former in a data protection compliant manner. The party offering this technology is Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Germany, website: https://usercentrics.com/ (hereinafter referred to as “Usercentrics”).

Whenever you visit our website, the following personal data will be transferred to Usercentrics:

 • Your declaration(s) of consent or your revocation of your declaration(s) of consent
 • Your IP address
 • Information about your browser
 • Information about your device
 • The date and time you visited our website

Moreover, Usercentrics shall store a cookie in your browser to be able to allocate your declaration(s) of consent or any revocations of the former. The data that are recorded in this manner shall be stored until you ask us to eradicate them, delete the Usercentrics cookie or until the purpose for archiving the data no longer exists. This shall be without prejudice to any mandatory legal retention periods.

Usercentrics uses cookies to obtain the declarations of consent mandated by law. The legal basis for the use of specific technologies is Art. 6(1)(c) GDPR.

Data processing

We have concluded a data processing agreement (DPA) with the above-mentioned provider. This is a contract mandated by data privacy laws that guarantees that they process personal data of our website visitors only based on our instructions and in compliance with the GDPR.

Consent with ConsentManager

Our website uses the ConsentManager consent technology to obtain your consent to the storage of certain cookies on your device or for the use of certain technologies and data protection legislation compliant documentation of the former. The party offering this technology is Jaohawi AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Sweden, website: https://www.consentmanager.de (hereinafter referred to as “ConsentManager”).

Whenever you visit our website, a connection to ConsentManager’s servers will be established to obtain your consent and other declarations regarding the use of cookies.

Moreover, ConsentManager shall store a cookie in your browser to be able to allocate your declaration(s) of consent or any revocations of the former. The data that are recorded in this manner shall be stored until you ask us to eradicate them, delete the ConsentManager cookie or until the purpose for archiving the data no longer exists. This shall be without prejudice to any mandatory legal retention periods.

ConsentManager uses cookies to obtain the declarations of consent mandated by law. The legal basis for the use of such cookies is Art. 6(1)(c) GDPR.

Data processing

We have concluded a data processing agreement (DPA) with the above-mentioned provider. This is a contract mandated by data privacy laws that guarantees that they process personal data of our website visitors only based on our instructions and in compliance with the GDPR.

Consent with Cookie Notice & Compliance

Our website uses the consent technology of Cookie Notice & Compliance for GDPR to obtain your consent for the archiving of certain cookies on your device or for the use of certain technologies and for the data protection compliant documentation of the former.

The provider of the tool is Hu-manity Rights Inc., 300 Carnegie Center, Suite 150, Princeton, NJ, New Jersey 08540, USA (hereinafter referred to as “Hu-manity Rights Inc.”). When you gain access to our website, a connection with the servers of Hu-manity Rights Inc. is established to obtain your consent and other declarations related to the use of cookies. Subsequently, Hu-manity Rights Inc. stores a cookie in your browser to be able to allocate the granted consent and their revocation to you. The thus recorded data is stored until you ask us to delete it, delete the Hu-manity Rights consent cookie yourself or the purpose of data archiving is no longer valid. This does not affect mandatory statutory retention periods.

Cookie Notice & Compliance for GDPR is being used to obtain the consent for the use of cookies required by law. The legal basis is Art. 6(1)(c) GDPR.

Data processing

We have concluded a data processing agreement (DPA) with the above-mentioned provider. This is a contract mandated by data privacy laws that guarantees that they process personal data of our website visitors only based on our instructions and in compliance with the GDPR.

Contact form

If you submit inquiries to us via our contact form, the information provided in the contact form as well as any contact information provided therein will be stored by us in order to handle your inquiry and in the event that we have further questions. We will not share this information without your consent.

The processing of these data is based on Art. 6(1)(b) GDPR, if your request is related to the execution of a contract or if it is necessary to carry out pre-contractual measures. In all other cases the processing is based on our legitimate interest in the effective processing of the requests addressed to us (Art. 6(1)(f) GDPR) or on your agreement (Art. 6(1)(a) GDPR) if this has been requested; the consent can be revoked at any time.

The information you have entered into the contact form shall remain with us until you ask us to eradicate the data, revoke your consent to the archiving of data or if the purpose for which the information is being archived no longer exists (e.g., after we have concluded our response to your inquiry). This shall be without prejudice to any mandatory legal provisions, in particular retention periods.

Request by e-mail, telephone, or fax

If you contact us by e-mail, telephone or fax, your request, including all resulting personal data (name, request) will be stored and processed by us for the purpose of processing your request. We do not pass these data on without your consent.

These data are processed on the basis of Art. 6(1)(b) GDPR if your inquiry is related to the fulfillment of a contract or is required for the performance of pre-contractual measures. In all other cases, the data are processed on the basis of our legitimate interest in the effective handling of inquiries submitted to us (Art. 6(1)(f) GDPR) or on the basis of your consent (Art. 6(1)(a) GDPR) if it has been obtained; the consent can be revoked at any time.

The data sent by you to us via contact requests remain with us until you request us to delete, revoke your consent to the storage or the purpose for the data storage lapses (e.g. after completion of your request). Mandatory statutory provisions – in particular statutory retention periods – remain unaffected.

Communication via WhatsApp

For communication with our customers and other third parties, one of the services we use is the instant messaging service WhatsApp. The provider is WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

The communication is encrypted end-to-end (peer-to-peer), which prevents WhatsApp or other third parties from gaining access to the communication content. However, WhatsApp does gain access to metadata created during the communication process (for example, sender, recipient, and time). We would also like to point out that WhatsApp has stated that it shares personal data of its users with its U.S.-based parent company Meta. Further details on data processing can be found in the WhatsApp privacy policy at: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

The use of WhatsApp is based on our legitimate interest in communicating as quickly and effectively as possible with customers, interested parties and other business and contractual partners (Art. 6(1)(f) GDPR). If a corresponding consent has been requested, data processing is carried out exclusively on the basis of the consent; this consent may be revoked at any time with effect for the future.

The communication content exchanged between and on WhatsApp remains with us until you request us to delete it, revoke your consent to storage or the purpose for which the data is stored ceases to apply (e.g. after your request has been processed). Mandatory legal provisions, in particular retention periods, remain unaffected.

We use WhatsApp in the “WhatsApp Business” variant.

Data transmission to the US is based on the Standard Contractual Clauses (SCC) of the European Commission. Details can be found here: https://www.whatsapp.com/legal/business-data-transfer-addendum?lang=en.

We have set up our WhatsApp accounts in such a way that there is no automatic synchronization of data with the address book on the smartphones in use.

eTermin

On our website you have the option to make appointments with us. We use eTermin for the reservation of these appointments. The provider is the eTermin GmbH, Im Wiesengrund 8, 8304 Wallisellen, Switzerland (hereinafter referred to as “eTermin”).

To book an appointment, you enter the requested data and the desired meeting time into the respective screen. The entered data will be used to plan, implement and, if applicable, follow up on the appointment. Moreover, eTermin records logfiles (number and time the page was accessed, browser, browser version and operating system as well as an anonymized IP address).

eTermin saves the appointment data on our servers, whose privacy policy you can view here: https://www.etermin.net/online-terminbuchung-datenschutz.

The data you enter will remain with us until you ask us to delete it, delete the consent cookie yourself or the purpose of data archiving is no longer valid. This does not affect mandatory statutory retention periods.

The legal basis for data processing is Art. 6(1)(f) GDPR. We have a legitimate interest in a depiction of our website that is as reliable as possible. If appropriate consent has been obtained, the processing is carried out exclusively on the basis of Art. 6(1)(a) GDPR and § 25 (1) TTDSG, insofar the consent includes the storage of cookies or the access to information in the user’s end device (e.g., device fingerprinting) within the meaning of the TTDSG. This consent can be revoked at any time.

Eventbrite

On our website you have the possibility to book tickets for different events. The booking of tickets is done via the ticket booking system Eventbrite. The provider is Eventbrite, Inc., Delaware, 155 5th Street, Floor 7, San Francisco, CA 94103, USA.

When you book a ticket with us, Eventbrite collects all the data you provide during the booking process (name, e-mail address, etc.). In addition, your payment data, IP address and other metadata (browser, operating system, version, terminal device) are also collected.

You can view Eventbrite’s privacy policy here: https://www.eventbrite.de/support/articles/de/Troubleshooting/datenschutzrichtlinie-von-eventbrite?lg=de.

The data you enter will remain with us until you request us to delete it, revoke your consent to store it, or the purpose for storing the data no longer applies. Mandatory legal provisions – in particular retention periods – remain unaffected.

The legal basis for data processing is Art. 6(1)(f) DSGVO. The website operator has a legitimate interest in making the booking of tickets as uncomplicated as possible. If appropriate consent has been obtained, the processing is carried out exclusively on the basis of Art. 6(1)(a) GDPR and § 25 (1) TTDSG, insofar the consent includes the storage of cookies or the access to information in the user’s end device (e.g., device fingerprinting) within the meaning of the TTDSG. This consent can be revoked at any time.

Data transfer to the US is based on the standard contractual clauses of the EU Commission. Details can be found here: https://www.eventbrite.de/support/articles/de/Troubleshooting/datenschutzrichtlinie-von-eventbrite?lg=de.

Registration on this website

You have the option to register on this website to be able to use additional website functions. We shall use the data you enter only for the purpose of using the respective offer or service you have registered for. The required information we request at the time of registration must be entered in full. Otherwise, we shall reject the registration.

To notify you of any important changes to the scope of our portfolio or in the event of technical modifications, we shall use the e-mail address provided during the registration process.

We shall process the data entered during the registration process on the basis of your consent (Art. 6(1)(a) GDPR).

The data recorded during the registration process shall be stored by us as long as you are registered on this website. Subsequently, such data shall be deleted. This shall be without prejudice to mandatory statutory retention obligations.

The comment function on this website

When you use the comment function on this website, information on the time the comment was generated and your e-mail-address and, if you are not posting anonymously, the username you have selected will be archived in addition to your comments.

Subscribing to comments

As a user of this website, you have the option to subscribe to comments after you have registered. You will receive a confirmation e-mail, the purpose of which is to verify whether you are the actual holder of the provided e-mail address. You can deactivate this function at any time by following a respective link in the information e-mails. The data entered in conjunction with subscriptions to comments will be deleted in this case. However, if you have communicated this information to us for other purposes and from a different location (e.g., when subscribing to the newsletter), the data shall remain in our possession.

Storage period for comments

Comments and any affiliated information shall be stored by us and remain on this website until the content the comment pertained to has been deleted in its entirety or if the comments had to be deleted for legal reasons (e.g., insulting comments).

Legal basis

Comments are stored on the basis of your consent (Art. 6(1)(a) GDPR). You have the right to revoke at any time any consent you have already given us. To do so, all you are required to do is sent us an informal notification via e-mail. This shall be without prejudice to the lawfulness of any data collection that occurred prior to your revocation.

5. Social media

eRecht24 Safe Sharing Tool

Users may share the content of this website and its pages in a data protection law compliant manner on social networks, such as Facebook, Twitter et al. For this purpose, this website uses the eRecht24 Safe Sharing Tool. This tool does not establish a direct connection between the network and the user until the user has actively clicked on one of the buttons. The click on this button constitutes content as defined in Art. 6(1)(a) GDPR and § 25 (1) TTDSG. This consent may be revoked by the user at any time, which shall affect all future actions.

This tool does not automatically transfer user data to the operators of these platforms. If the user is registered with one of the social networks, an information window will pop up as soon as the social button of Facebook, Twitter et al is used, which allows the user to confirm the text prior to sending it.

Our users have the option to share the content of this website and its page in a data protection law compliant manner on social networks, without entire browsing histories are being generated by the operators of these networks.

Twitter plug-in

We have integrated functions of the social media platform Twitter into this website. These functions are provided by Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland. While you use Twitter and the “Re-Tweet” function, websites you visit are linked to your Twitter account and disclosed to other users. During this process, data are transferred to Twitter as well. We must point out, that we, the providers of the website and its pages do not know anything about the content of the data transferred and the use of this information by Twitter. For more details, please consult Twitter’s Data Privacy Declaration at: https://twitter.com/en/privacy.

The use of Twitter plug-ins is based on Art. 6(1)(f) GDPR. The operator of the website has a legitimate interest in being as visible as possible on social media. If appropriate consent has been obtained, the processing is carried out exclusively on the basis of Art. 6(1)(a) GDPR and § 25 (1) TTDSG, insofar the consent includes the storage of cookies or the access to information in the user’s end device (e.g., device fingerprinting) within the meaning of the TTDSG. This consent can be revoked at any time.

Data transmission to the US is based on the Standard Contractual Clauses (SCC) of the European Commission. Details can be found here: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

You have the option to reset your data protection settings on Twitter under the account settings at https://twitter.com/account/settings.

Instagram plug-in

We have integrated functions of the public media platform Instagram into this website. These functions are being offered by Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

If you are logged into your Instagram account, you may click the Instagram button to link contents from this website to your Instagram profile. This enables Instagram to allocate your visit to this website to your user account. We have to point out that we as the provider of the website and its pages do not have any knowledge of the content of the data transferred and its use by Instagram.

Data are stored and analyzed on the basis of Art. 6(1)(f) GDPR. The website operator has a legitimate interest in the highest possible visibility on social media. If appropriate consent has been obtained, the processing is carried out exclusively on the basis of Art. 6(1)(a) GDPR and § 25 (1) TTDSG, insofar the consent includes the storage of cookies or the access to information in the user’s end device (e.g., device fingerprinting) within the meaning of the TTDSG. This consent can be revoked at any time.

Insofar as personal data is collected on our website with the help of the tool described here and forwarded to Facebook or Instagram, we and Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland are jointly responsible for this data processing (Art. 26 DSGVO). The joint responsibility is limited exclusively to the collection of the data and its forwarding to Facebook or Instagram. The processing by Facebook or Instagram that takes place after the onward transfer is not part of the joint responsibility. The obligations incumbent on us jointly have been set out in a joint processing agreement. The wording of the agreement can be found under: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. According to this agreement, we are responsible for providing the privacy information when using the Facebook or Instagram tool and for the privacy-secure implementation of the tool on our website. Facebook is responsible for the data security of Facebook or Instagram products. You can assert data subject rights (e.g., requests for information) regarding data processed by Facebook or Instagram directly with Facebook. If you assert the data subject rights with us, we are obliged to forward them to Facebook.

Data transmission to the US is based on the Standard Contractual Clauses (SCC) of the European Commission. Details can be found here: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 and https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

For more information on this subject, please consult Instagram’s Data Privacy Declaration at: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

6. Analysis tools and advertising

Google Tag Manager

We use the Google Tag Manager. The provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

The Google Tag Manager is a tool that allows us to integrate tracking or statistical tools and other technologies on our website. The Google Tag Manager itself does not create any user profiles, does not store cookies, and does not carry out any independent analyses. It only manages and runs the tools integrated via it. However, the Google Tag Manager does collect your IP address, which may also be transferred to Google’s parent company in the United States.

The Google Tag Manager is used on the basis of Art. 6(1)(f) GDPR. The website operator has a legitimate interest in the quick and uncomplicated integration and administration of various tools on his website. If appropriate consent has been obtained, the processing is carried out exclusively on the basis of Art. 6(1)(a) GDPR and § 25 (1) TTDSG, insofar the consent includes the storage of cookies or the access to information in the user’s end device (e.g., device fingerprinting) within the meaning of the TTDSG. This consent can be revoked at any time.

Google Analytics

This website uses functions of the web analysis service Google Analytics. The provider of this service is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Analytics enables the website operator to analyze the behavior patterns of website visitors. To that end, the website operator receives a variety of user data, such as pages accessed, time spent on the page, the utilized operating system and the user’s origin. This data is assigned to the respective end device of the user. An assignment to a device-ID does not take place.

Furthermore, Google Analytics allows us to record your mouse and scroll movements and clicks, among other things. Google Analytics uses various modeling approaches to augment the collected data sets and uses machine learning technologies in data analysis.

Google Analytics uses technologies that make the recognition of the user for the purpose of analyzing the user behavior patterns (e.g., cookies or device fingerprinting). The website use information recorded by Google is, as a rule transferred to a Google server in the United States, where it is stored.

The use of these services occurs on the basis of your consent pursuant to Art. 6(1)(a) GDPR and § 25(1) TTDSG. You may revoke your consent at any time.

Data transmission to the US is based on the Standard Contractual Clauses (SCC) of the European Commission. Details can be found here: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Browser plug-in

You can prevent the recording and processing of your data by Google by downloading and installing the browser plugin available under the following link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

For more information about the handling of user data by Google Analytics, please consult Google’s Data Privacy Declaration at: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

WP Statistics

This website uses the WP Statistics analysis tool to evaluate visitor accesses statistically. The provider is Veronalabs, ARENCO Tower, 27th Floor, Dubai Media City, Dubai, Dubai 23816, UAE (https://veronalabs.com).

WP Statistics can be used to analyze the use of our website. In doing so, WP Statistics records, among other things, log files (IP address, referrer, browser used, origin of the user, search engine used) and actions that the website visitors have taken on the site (e.g. clicks and views).

The data collected with WP Statistics is stored exclusively on our own server.

The use of this analysis tool is based on Art. 6(1)(f) GDPR. We have a legitimate interest in the anonymized analysis of user behavior in order to optimize both our websites and our advertising. If appropriate consent has been obtained, the processing is carried out exclusively on the basis of Art. 6(1)(a) GDPR and § 25 (1) TTDSG, insofar the consent includes the storage of cookies or the access to information in the user’s end device (e.g., device fingerprinting) within the meaning of the TTDSG. This consent can be revoked at any time.

IP anonymization

We use WP Statistics with anonymized IP. Your IP address is shortened so that it can no longer be directly assigned to you.

Google Ads

The website operator uses Google Ads. Google Ads is an online promotional program of Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Ads enables us to display ads in the Google search engine or on third-party websites, if the user enters certain search terms into Google (keyword targeting). It is also possible to place targeted ads based on the user data Google has in its possession (e.g., location data and interests; target group targeting). As the website operator, we can analyze these data quantitatively, for instance by analyzing which search terms resulted in the display of our ads and how many ads led to respective clicks.

The use of these services occurs on the basis of your consent pursuant to Art. 6(1)(a) GDPR and § 25(1) TTDSG. You may revoke your consent at any time.

Data transmission to the US is based on the Standard Contractual Clauses (SCC) of the European Commission. Details can be found here: https://policies.google.com/privacy/frameworks and https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google AdSense (not personalized)

This website uses Google AdSense, an ad embedding service provided by Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

We use Google AdSense in the “non-personalized” mode. Contrary to the personalized mode, the ads are not based on your previous user patterns and the service does not generate a user profile for you. Instead, the service uses so-called “context information” to choose the ads that are posted for you to view. The selected ads are thus based e.g., on your location, the content of the website you are visiting at the time, or the search terms you are using. To learn more about the distinct differences between personalized targeting and targeting that has not been personalized by Google AdSense, please click on the following link: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Please keep in mind that if Google Adsense is used in the non-personalized mode, it is possible that cookies are stored or comparable recognition technologies (e.g., device fingerprinting) are used.

The use of these services occurs on the basis of your consent pursuant to Art. 6(1)(a) GDPR and § 25(1) TTDSG. You may revoke your consent at any time.

Data transmission to the US is based on the Standard Contractual Clauses (SCC) of the European Commission. Details can be found here: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

You have the option to autonomously adjust the advertising settings in your user account. To do so, please click on the link provided below and log in: https://adssettings.google.com/authenticated.

For more information about Google’s advertising technologies, please click here: https://policies.google.com/technologies/ads and https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Facebook Pixel

To measure conversion rates, this website uses the visitor activity pixel of Facebook. The provider of this service is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland. According to Facebook’s statement the collected data will be transferred to the USA and other third-party countries too.

This tool allows the tracking of page visitors after they have been linked to the website of the provider after clicking on a Facebook ad. This makes it possible to analyze the effectiveness of Facebook ads for statistical and market research purposes and to optimize future advertising campaigns.

For us as the operators of this website, the collected data is anonymous. We are not in a position to arrive at any conclusions as to the identity of users. However, Facebook archives the information and processes it, so that it is possible to make a connection to the respective user profile and Facebook is in a position to use the data for its own promotional purposes in compliance with the Facebook Data Usage Policy. This enables Facebook to display ads on Facebook pages as well as in locations outside of Facebook. We as the operator of this website have no control over the use of such data.

The use of these services occurs on the basis of your consent pursuant to Art. 6(1)(a) GDPR and § 25(1) TTDSG. You may revoke your consent at any time.

Data transmission to the US is based on the Standard Contractual Clauses (SCC) of the European Commission. Details can be found here: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum und https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Insofar as personal data is collected on our website with the help of the tool described here and forwarded to Facebook, we and Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland are jointly responsible for this data processing (Art. 26 DSGVO). The joint responsibility is limited exclusively to the collection of the data and its forwarding to Facebook. The processing by Facebook that takes place after the onward transfer is not part of the joint responsibility. The obligations incumbent on us jointly have been set out in a joint processing agreement. The wording of the agreement can be found under: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. According to this agreement, we are responsible for providing the privacy information when using the Facebook tool and for the privacy-secure implementation of the tool on our website. Facebook is responsible for the data security of Facebook products. You can assert data subject rights (e.g., requests for information) regarding data processed by Facebook directly with Facebook. If you assert the data subject rights with us, we are obliged to forward them to Facebook.

In Facebook’s Data Privacy Policies, you will find additional information about the protection of your privacy at: https://www.facebook.com/about/privacy/.

You also have the option to deactivate the remarketing function “Custom Audiences” in the ad settings section under https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. To do this, you first have to log into Facebook.

If you do not have a Facebook account, you can deactivate any user-based advertising by Facebook on the website of the European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

7. Newsletter

Newsletter data

If you would like to receive the newsletter offered on the website, we require an e-mail address from you as well as information that allows us to verify that you are the owner of the e-mail address provided and that you agree to receive the newsletter. Further data is not collected or only on a voluntary basis. For the handling of the newsletter, we use newsletter service providers, which are described below.

Mailchimp with deactivated success measurement

This website uses the services of Mailchimp to send out its newsletters. The provider is the Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

Among other things, Mailchimp is a service that can be deployed to organize the sending of newsletters. Whenever you enter data for the purpose of subscribing to a newsletter (e.g. your e-mail address), the information is stored on Mailchimp servers in the United States. We have deactivated the success measurement of Mailchimp, so Mailchimp will not evaluate your behavior when opening our newsletter.

If you do not want Mailchimp to receive your data, you must unsubscribe from the newsletter. We provide a link for you to do this in every newsletter message.

The data is processed based on your consent (Art. 6(1)(a) GDPR). You may revoke any consent you have given at any time by unsubscribing from the newsletter. This shall be without prejudice to the lawfulness of any data processing transactions that have taken place prior to your revocation.

The data deposited with us for the purpose of subscribing to the newsletter will be stored by us until you unsubscribe from the newsletter or the newsletter service provider and deleted from the newsletter distribution list after you unsubscribe from the newsletter. Data stored for other purposes with us remain unaffected.

Data transmission to the US is based on the Standard Contractual Clauses (SCC) of the European Commission. Details can be found here: https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ and https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses.

After you unsubscribe from the newsletter distribution list, your e-mail address may be stored by us or the newsletter service provider in a blacklist, if such action is necessary to prevent future mailings. The data from the blacklist is used only for this purpose and not merged with other data. This serves both your interest and our interest in complying with the legal requirements when sending newsletters (legitimate interest within the meaning of Art. 6(1)(f) GDPR). The storage in the blacklist is indefinite. You may object to the storage if your interests outweigh our legitimate interest.

For more details, please consult the Data Privacy Policies of Mailchimp at: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Data processing

We have concluded a data processing agreement (DPA) with the above-mentioned provider. This is a contract mandated by data privacy laws that guarantees that they process personal data of our website visitors only based on our instructions and in compliance with the GDPR.

8. Plug-ins and Tools

YouTube with expanded data protection integration

Our website embeds videos of the website YouTube. The website operator is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

We use YouTube in the expanded data protection mode. According to YouTube, this mode ensures that YouTube does not store any information about visitors to this website before they watch the video. Nevertheless, this does not necessarily mean that the sharing of data with YouTube partners can be ruled out as a result of the expanded data protection mode. For instance, regardless of whether you are watching a video, YouTube will always establish a connection with the Google DoubleClick network.

As soon as you start to play a YouTube video on this website, a connection to YouTube’s servers will be established. As a result, the YouTube server will be notified, which of our pages you have visited. If you are logged into your YouTube account while you visit our site, you enable YouTube to directly allocate your browsing patterns to your personal profile. You have the option to prevent this by logging out of your YouTube account.

Furthermore, after you have started to play a video, YouTube will be able to place various cookies on your device or comparable technologies for recognition (e.g. device fingerprinting). In this way YouTube will be able to obtain information about this website’s visitors. Among other things, this information will be used to generate video statistics with the aim of improving the user friendliness of the site and to prevent attempts to commit fraud.

Under certain circumstances, additional data processing transactions may be triggered after you have started to play a YouTube video, which are beyond our control.

The use of YouTube is based on our interest in presenting our online content in an appealing manner. Pursuant to Art. 6(1)(f) GDPR, this is a legitimate interest. If appropriate consent has been obtained, the processing is carried out exclusively on the basis of Art. 6(1)(a) GDPR and § 25 (1) TTDSG, insofar the consent includes the storage of cookies or the access to information in the user’s end device (e.g., device fingerprinting) within the meaning of the TTDSG. This consent can be revoked at any time.

For more information on how YouTube handles user data, please consult the YouTube Data Privacy Policy under: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Vimeo Without Tracking (Do-Not-Track)

This website uses plugins of the Vimeo video portal. The provider is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Whenever you visit one of our pages featuring Vimeo videos, a connection with the servers of Vimeo is established. In conjunction with this, the Vimeo server receives information about which of our sites you have visited. Vimeo also receives your IP address. However, we have set up Vimeo in such a way that Vimeo cannot track your user activities and does not place any cookies.

We use Vimeo to make our online presentation attractive for you. This is a legitimate interest on our part pursuant to Art. 6(1)(f) GDPR. If a respective declaration of consent was requested (e.g. concerning the storage of cookies), processing shall occur exclusively on the basis of Art. 6(1)(a) GDPR; the given consent may be revoked at any time.

Data transmission to the US is based on the Standard Contractual Clauses (SCC) of the European Commission and, according to Vimeo, on “legitimate business interests”. Details can be found here: https://vimeo.com/privacy.

For more information on the handling of user data, please consult Vimeo’s data privacy policy at: https://vimeo.com/privacy

Google Web Fonts (local embedding)

This website uses so-called Web Fonts provided by Google to ensure the uniform use of fonts on this site. These Google fonts are locally installed so that a connection to Google’s servers will not be established in conjunction with this application.

For more information on Google Web Fonts, please follow this link: https://developers.google.com/fonts/faq and consult Google’s Data Privacy Declaration under: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Adobe Fonts

In order to ensure the uniform depiction of certain fonts, this website uses fonts called Adobe Fonts provided by Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

When you access pages of this website, your browser will automatically load the required fonts directly from the Adobe site to be able to display them correctly on your device. As a result, your browser will establish a connection with Adobe’s servers in the United States. Hence, Adobe learns that your IP address was used to access this website. According to the information provided by Adobe, no cookies will be stored in conjunction with the provision of the fonts.

Data are stored and analyzed on the basis of Art. 6(1)(f) GDPR. The website operator has a legitimate interest in a uniform presentation of the font on the operator’s website. If appropriate consent has been obtained, the processing is carried out exclusively on the basis of Art. 6(1)(a) GDPR and § 25 (1) TTDSG, insofar the consent includes the storage of cookies or the access to information in the user’s end device (e.g., device fingerprinting) within the meaning of the TTDSG. This consent can be revoked at any time.

Data transmission to the US is based on the Standard Contractual Clauses (SCC) of the European Commission. Details can be found here: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

For more information about Adobe Fonts, please read the policies under: https://www.adobe.com/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Adobe’s Data Privacy Declaration may be reviewed under: https://www.adobe.com/privacy/policy.html.

Google Maps

This website uses the mapping service Google Maps. The provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

To enable the use of the Google Maps features, your IP address must be stored. As a rule, this information is transferred to one of Google’s servers in the United States, where it is archived. The operator of this website has no control over the data transfer. In case Google Maps has been activated, Google has the option to use Google web fonts for the purpose of the uniform depiction of fonts. When you access Google Maps, your browser will load the required web fonts into your browser cache, to correctly display text and fonts.

We use Google Maps to present our online content in an appealing manner and to make the locations disclosed on our website easy to find. This constitutes a legitimate interest as defined in Art. 6(1)(f) GDPR. If appropriate consent has been obtained, the processing is carried out exclusively on the basis of Art. 6(1)(a) GDPR and § 25 (1) TTDSG, insofar the consent includes the storage of cookies or the access to information in the user’s end device (e.g., device fingerprinting) within the meaning of the TTDSG. This consent can be revoked at any time.

Data transmission to the US is based on the Standard Contractual Clauses (SCC) of the European Commission. Details can be found here: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ and https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

For more information on the handling of user data, please review Google’s Data Privacy Declaration under: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

ManageWP

We administrate this website with the assistance of the ManageWP tool. The provider is GoDaddy.com WP Europe, Trg republike 5, 11000 Belgrade, Serbia (hereinafter referred to as ManageWP).

Among other things, ManageWP ensures that we can monitor the security and performance of our website as well as generate automatic backups. Consequently, ManageWP has access to all of the website’s content, including our databases. ManageWP is being hosted on the provider’s servers.

The use of ManageWP is based on Art. 6 (1)(f) GDPR. The website operator has a legitimate interest in a website(s) that work(s) as effectively and securely as possible. If appropriate consent has been obtained, the processing is carried out exclusively on the basis of Art. 6(1)(a) GDPR and § 25 (1) TTDSG, insofar the consent includes the storage of cookies or the access to information in the user’s end device (e.g., device fingerprinting) within the meaning of the TTDSG. This consent can be revoked at any time.

9. eCommerce and payment service providers

Processing of data (customer and contract data)

We collect, process, and use personal data only to the extent necessary for the establishment, content organization or change of the legal relationship (data inventory). These actions are taken on the basis of Art. 6(1)(b) GDPR, which permits the processing of data for the fulfilment of a contract or pre-contractual actions. We collect, process, and use personal data concerning the use of this website (usage data) only to the extent that this is necessary to make it possible for users to utilize the services and to bill for them.

The collected customer data shall be eradicated upon completion of the order or the termination of the business relationship. This shall be without prejudice to any statutory retention mandates.

Data transfer upon closing of contracts for services and digital content

We share personal data with third parties only if this is necessary in conjunction with the handling of the contract; for instance, with the financial institution tasked with the processing of payments.

Any further transfer of data shall not occur or shall only occur if you have expressly consented to the transfer. Any sharing of your data with third parties in the absence of your express consent, for instance for advertising purposes, shall not occur.

The basis for the processing of data is Art. 6(1)(b) GDPR, which permits the processing of data for the fulfilment of a contract or for pre-contractual actions.

Digistore24

Some of our products, services and content are being offered by Digistore24 as a reseller. The provider and contracting party is the Digistore24 GmbH, St.-Godehard-Straße 32 in 31139 Hildesheim, Germany. As the data controller, Digistore24 explains in its own Data Protection Declaration, which data are stored and processed by Digistore24 when you access this website. For more information about this, please consult Digistore24’s Data Protection Declaration at Digistore24: https://www.digistore24.com/dataschutz.

Digistore24 WordPress plug-in

The WordPress plugin offers the possibility to integrate various services of Digistore24 on one’s own website, e.g., the Social Proof Bubble, the affiliate advertising material generator, or other tools.

With every integration, non-personal data is downloaded from the Digistore24 server (e.g., a Javascript file).

During this reload, your web browser retrieves a web page from the Digistore24 server. Our server does not control the extent to which your web browser transmits data to the Digistore24 server. Our server itself does not transmit data to the Digistore24 servers in this context.

Digistore24 GmbH, as data controller, specifies which data Digistore24 stores and processes in this website retrieval in its own privacy policy. The Digistore24 privacy policy can be found here: https://www.digistore24.com/dataschutz

Conversion tools/shopping cart

Digistore24 offers the option of using HTML and Javascript codes to integrate various services on its own website, e.g., the Social Proof Bubble or the Digistore24 shopping cart.

With every integration, non-personal data is downloaded from the Digistore24 server (e.g., a Javascript file).

During this reload, your web browser retrieves a web page from the Digistore24 server. Our server does not control the extent to which your web browser transmits data to the Digistore24 server. Our server itself does not transmit data to the Digistore24 servers in this context.

Digistore24 GmbH, as data controller, specifies which data Digistore24 stores and processes in this website retrieval in its own privacy policy. The Digistore24 privacy policy can be found here: https://www.digistore24.com/dataschutz

10. Online-based Audio and Video Conferences (Conference tools)

Data processing

We use online conference tools, among other things, for communication with our customers. The tools we use are listed in detail below. If you communicate with us by video or audio conference using the Internet, your personal data will be collected and processed by the provider of the respective conference tool and by us. The conferencing tools collect all information that you provide/access to use the tools (email address and/or your phone number). Furthermore, the conference tools process the duration of the conference, start and end (time) of participation in the conference, number of participants and other “context information” related to the communication process (metadata).

Furthermore, the provider of the tool processes all the technical data required for the processing of the online communication. This includes, in particular, IP addresses, MAC addresses, device IDs, device type, operating system type and version, client version, camera type, microphone or loudspeaker and the type of connection.

Should content be exchanged, uploaded, or otherwise made available within the tool, it is also stored on the servers of the tool provider. Such content includes, but is not limited to, cloud recordings, chat/ instant messages, voicemail uploaded photos and videos, files, whiteboards, and other information shared while using the service.

Please note that we do not have complete influence on the data processing procedures of the tools used. Our possibilities are largely determined by the corporate policy of the respective provider. Further information on data processing by the conference tools can be found in the data protection declarations of the tools used, and which we have listed below this text.

Purpose and legal bases

The conference tools are used to communicate with prospective or existing contractual partners or to offer certain services to our customers (Art. 6(1)(b) GDPR). Furthermore, the use of the tools serves to generally simplify and accelerate communication with us or our company (legitimate interest in the meaning of Art. 6(1)(f) GDPR). Insofar as consent has been requested, the tools in question will be used on the basis of this consent; the consent may be revoked at any time with effect from that date.

Duration of storage

Data collected directly by us via the video and conference tools will be deleted from our systems immediately after you request us to delete it, revoke your consent to storage, or the reason for storing the data no longer applies. Stored cookies remain on your end device until you delete them. Mandatory legal retention periods remain unaffected.

We have no influence on the duration of storage of your data that is stored by the operators of the conference tools for their own purposes. For details, please directly contact the operators of the conference tools.

Conference tools used

We employ the following conference tools:

Zoom

We use Zoom. The provider of this service is Zoom Communications Inc, San Jose, 55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, USA. For details on data processing, please refer to Zoom’s privacy policy: https://zoom.us/en-us/privacy.html.

Data transmission to the US is based on the Standard Contractual Clauses (SCC) of the European Commission. Details can be found here: https://zoom.us/de-de/privacy.html.

Datenschutz­erklärung

1. Datenschutz auf einen Blick

Allgemeine Hinweise

Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren personenbezogenen Daten passiert, wenn Sie diese Website besuchen. Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Ausführliche Informationen zum Thema Datenschutz entnehmen Sie unserer unter diesem Text aufgeführten Datenschutzerklärung.

Datenerfassung auf dieser Website

Wer ist verantwortlich für die Datenerfassung auf dieser Website?

Die Datenverarbeitung auf dieser Website erfolgt durch den Websitebetreiber. Dessen Kontaktdaten können Sie dem Abschnitt „Hinweis zur Verantwortlichen Stelle“ in dieser Datenschutzerklärung entnehmen.

Wie erfassen wir Ihre Daten?

Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie uns diese mitteilen. Hierbei kann es sich z. B. um Daten handeln, die Sie in ein Kontaktformular eingeben.

Andere Daten werden automatisch oder nach Ihrer Einwilligung beim Besuch der Website durch unsere IT-Systeme erfasst. Das sind vor allem technische Daten (z. B. Internetbrowser, Betriebssystem oder Uhrzeit des Seitenaufrufs). Die Erfassung dieser Daten erfolgt automatisch, sobald Sie diese Website betreten.

Wofür nutzen wir Ihre Daten?

Ein Teil der Daten wird erhoben, um eine fehlerfreie Bereitstellung der Website zu gewährleisten. Andere Daten können zur Analyse Ihres Nutzerverhaltens verwendet werden.

Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten?

Sie haben jederzeit das Recht, unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben außerdem ein Recht, die Berichtigung oder Löschung dieser Daten zu verlangen. Wenn Sie eine Einwilligung zur Datenverarbeitung erteilt haben, können Sie diese Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Außerdem haben Sie das Recht, unter bestimmten Umständen die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu.

Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit an uns wenden.

Analyse-Tools und Tools von Dritt­anbietern

Beim Besuch dieser Website kann Ihr Surf-Verhalten statistisch ausgewertet werden. Das geschieht vor allem mit sogenannten Analyseprogrammen.

Detaillierte Informationen zu diesen Analyseprogrammen finden Sie in der folgenden Datenschutzerklärung.

2. Hosting

Externes Hosting

Diese Website wird bei einem externen Dienstleister gehostet (Hoster). Die personenbezogenen Daten, die auf dieser Website erfasst werden, werden auf den Servern des Hosters gespeichert. Hierbei kann es sich v. a. um IP-Adressen, Kontaktanfragen, Meta- und Kommunikationsdaten, Vertragsdaten, Kontaktdaten, Namen, Websitezugriffe und sonstige Daten, die über eine Website generiert werden, handeln.

Der Einsatz des Hosters erfolgt zum Zwecke der Vertragserfüllung gegenüber unseren potenziellen und bestehenden Kunden (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO) und im Interesse einer sicheren, schnellen und effizienten Bereitstellung unseres Online-Angebots durch einen professionellen Anbieter (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TTDSG, soweit die Einwilligung die Speicherung von Cookies oder den Zugriff auf Informationen im Endgerät des Nutzers (z. B. Device-Fingerprinting) im Sinne des TTDSG umfasst. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Unser Hoster wird Ihre Daten nur insoweit verarbeiten, wie dies zur Erfüllung seiner Leistungspflichten erforderlich ist und unsere Weisungen in Bezug auf diese Daten befolgen.

Wir setzen folgenden Hoster ein:

SiteGround Spain SL, Calle de Prim 19, 28004, Madrid, Spanien, CIF: B87194171

Auftragsverarbeitung

Wir haben einen Vertrag über Auftragsverarbeitung (AVV) mit dem oben genannten Anbieter geschlossen. Hierbei handelt es sich um einen datenschutzrechtlich vorgeschriebenen Vertrag, der gewährleistet, dass dieser die personenbezogenen Daten unserer Websitebesucher nur nach unseren Weisungen und unter Einhaltung der DSGVO verarbeitet.

3. Allgemeine Hinweise und Pflicht­informationen

Datenschutz

Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend den gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.

Wenn Sie diese Website benutzen, werden verschiedene personenbezogene Daten erhoben. Personenbezogene Daten sind Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Die vorliegende Datenschutzerklärung erläutert, welche Daten wir erheben und wofür wir sie nutzen. Sie erläutert auch, wie und zu welchem Zweck das geschieht.

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z. B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

Hinweis zur verantwortlichen Stelle

Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist:

Digital Daaz GmbH, Schwedter Straße 2, 10119, Berlin

Telefon: +49 (0)30 41725840
E-Mail: team@digitaldaaz.com

Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (z. B. Namen, E-Mail-Adressen o. Ä.) entscheidet.

Speicherdauer

Soweit innerhalb dieser Datenschutzerklärung keine speziellere Speicherdauer genannt wurde, verbleiben Ihre personenbezogenen Daten bei uns, bis der Zweck für die Datenverarbeitung entfällt. Wenn Sie ein berechtigtes Löschersuchen geltend machen oder eine Einwilligung zur Datenverarbeitung widerrufen, werden Ihre Daten gelöscht, sofern wir keine anderen rechtlich zulässigen Gründe für die Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten haben (z. B. steuer- oder handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen); im letztgenannten Fall erfolgt die Löschung nach Fortfall dieser Gründe.

Allgemeine Hinweise zu den Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung auf dieser Website

Sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO, sofern besondere Datenkategorien nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO verarbeitet werden. Im Falle einer ausdrücklichen Einwilligung in die Übertragung personenbezogener Daten in Drittstaaten erfolgt die Datenverarbeitung außerdem auf Grundlage von Art. 49 Abs. 1 lit. a DSGVO. Sofern Sie in die Speicherung von Cookies oder in den Zugriff auf Informationen in Ihr Endgerät (z. B. via Device-Fingerprinting) eingewilligt haben, erfolgt die Datenverarbeitung zusätzlich auf Grundlage von § 25 Abs. 1 TTDSG. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Sind Ihre Daten zur Vertragserfüllung oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, verarbeiten wir Ihre Daten auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Des Weiteren verarbeiten wir Ihre Daten, sofern diese zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich sind auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO. Die Datenverarbeitung kann ferner auf Grundlage unseres berechtigten Interesses nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO erfolgen. Über die jeweils im Einzelfall einschlägigen Rechtsgrundlagen wird in den folgenden Absätzen dieser Datenschutzerklärung informiert.

Hinweis zur Datenweitergabe in die USA und sonstige Drittstaaten

Wir verwenden unter anderem Tools von Unternehmen mit Sitz in den USA oder sonstigen datenschutzrechtlich nicht sicheren Drittstaaten. Wenn diese Tools aktiv sind, können Ihre personenbezogene Daten in diese Drittstaaten übertragen und dort verarbeitet werden. Wir weisen darauf hin, dass in diesen Ländern kein mit der EU vergleichbares Datenschutzniveau garantiert werden kann. Beispielsweise sind US-Unternehmen dazu verpflichtet, personenbezogene Daten an Sicherheitsbehörden herauszugeben, ohne dass Sie als Betroffener hiergegen gerichtlich vorgehen könnten. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass US-Behörden (z. B. Geheimdienste) Ihre auf US-Servern befindlichen Daten zu Überwachungszwecken verarbeiten, auswerten und dauerhaft speichern. Wir haben auf diese Verarbeitungstätigkeiten keinen Einfluss.

Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung

Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.

Widerspruchsrecht gegen die Datenerhebung in besonderen Fällen sowie gegen Direktwerbung (Art. 21 DSGVO)

WENN DIE DATENVERARBEITUNG AUF GRUNDLAGE VON ART. 6 ABS. 1 LIT. E ODER F DSGVO ERFOLGT, HABEN SIE JEDERZEIT DAS RECHT, AUS GRÜNDEN, DIE SICH AUS IHRER BESONDEREN SITUATION ERGEBEN, GEGEN DIE VERARBEITUNG IHRER PERSONENBEZOGENEN DATEN WIDERSPRUCH EINZULEGEN; DIES GILT AUCH FÜR EIN AUF DIESE BESTIMMUNGEN GESTÜTZTES PROFILING. DIE JEWEILIGE RECHTSGRUNDLAGE, AUF DENEN EINE VERARBEITUNG BERUHT, ENTNEHMEN SIE DIESER DATENSCHUTZERKLÄRUNG. WENN SIE WIDERSPRUCH EINLEGEN, WERDEN WIR IHRE BETROFFENEN PERSONENBEZOGENEN DATEN NICHT MEHR VERARBEITEN, ES SEI DENN, WIR KÖNNEN ZWINGENDE SCHUTZWÜRDIGE GRÜNDE FÜR DIE VERARBEITUNG NACHWEISEN, DIE IHRE INTERESSEN, RECHTE UND FREIHEITEN ÜBERWIEGEN ODER DIE VERARBEITUNG DIENT DER GELTENDMACHUNG, AUSÜBUNG ODER VERTEIDIGUNG VON RECHTSANSPRÜCHEN (WIDERSPRUCH NACH ART. 21 ABS. 1 DSGVO).

WERDEN IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN VERARBEITET, UM DIREKTWERBUNG ZU BETREIBEN, SO HABEN SIE DAS RECHT, JEDERZEIT WIDERSPRUCH GEGEN DIE VERARBEITUNG SIE BETREFFENDER PERSONENBEZOGENER DATEN ZUM ZWECKE DERARTIGER WERBUNG EINZULEGEN; DIES GILT AUCH FÜR DAS PROFILING, SOWEIT ES MIT SOLCHER DIREKTWERBUNG IN VERBINDUNG STEHT. WENN SIE WIDERSPRECHEN, WERDEN IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN ANSCHLIESSEND NICHT MEHR ZUM ZWECKE DER DIREKTWERBUNG VERWENDET (WIDERSPRUCH NACH ART. 21 ABS. 2 DSGVO).

Beschwerde­recht bei der zuständigen Aufsichts­behörde

Im Falle von Verstößen gegen die DSGVO steht den Betroffenen ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres gewöhnlichen Aufenthalts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes zu. Das Beschwerderecht besteht unbeschadet anderweitiger verwaltungsrechtlicher oder gerichtlicher Rechtsbehelfe.

Recht auf Daten­übertrag­barkeit

Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines Vertrags automatisiert verarbeiten, an sich oder an einen Dritten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format aushändigen zu lassen. Sofern Sie die direkte Übertragung der Daten an einen anderen Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch machbar ist.

SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung

Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel Bestellungen oder Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von „http://“ auf „https://“ wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile.

Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.

Verschlüsselter Zahlungsverkehr auf dieser Website

Besteht nach dem Abschluss eines kostenpflichtigen Vertrags eine Verpflichtung, uns Ihre Zahlungsdaten (z. B. Kontonummer bei Einzugsermächtigung) zu übermitteln, werden diese Daten zur Zahlungsabwicklung benötigt.

Der Zahlungsverkehr über die gängigen Zahlungsmittel (Visa/MasterCard, Lastschriftverfahren) erfolgt ausschließlich über eine verschlüsselte SSL- bzw. TLS-Verbindung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von „http://“ auf „https://“ wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile.

Bei verschlüsselter Kommunikation können Ihre Zahlungsdaten, die Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.

Auskunft, Löschung und Berichtigung

Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit an uns wenden.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Hierzu können Sie sich jederzeit an uns wenden. Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung besteht in folgenden Fällen:

 • Wenn Sie die Richtigkeit Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten bestreiten, benötigen wir in der Regel Zeit, um dies zu überprüfen. Für die Dauer der Prüfung haben Sie das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.
 • Wenn die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unrechtmäßig geschah/geschieht, können Sie statt der Löschung die Einschränkung der Datenverarbeitung verlangen.
 • Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr benötigen, Sie sie jedoch zur Ausübung, Verteidigung oder Geltendmachung von Rechtsansprüchen benötigen, haben Sie das Recht, statt der Löschung die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.
 • Wenn Sie einen Widerspruch nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben, muss eine Abwägung zwischen Ihren und unseren Interessen vorgenommen werden. Solange noch nicht feststeht, wessen Interessen überwiegen, haben Sie das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.

Wenn Sie die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eingeschränkt haben, dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Europäischen Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.

Widerspruch gegen Werbe-E-Mails

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-Mails, vor.

4. Datenerfassung auf dieser Website

Cookies

Unsere Internetseiten verwenden so genannte „Cookies“. Cookies sind kleine Textdateien und richten auf Ihrem Endgerät keinen Schaden an. Sie werden entweder vorübergehend für die Dauer einer Sitzung (Session-Cookies) oder dauerhaft (permanente Cookies) auf Ihrem Endgerät gespeichert. Session-Cookies werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Permanente Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese selbst löschen oder eine automatische Löschung durch Ihren Webbrowser erfolgt.

Teilweise können auch Cookies von Drittunternehmen auf Ihrem Endgerät gespeichert werden, wenn Sie unsere Seite betreten (Third-Party-Cookies). Diese ermöglichen uns oder Ihnen die Nutzung bestimmter Dienstleistungen des Drittunternehmens (z. B. Cookies zur Abwicklung von Zahlungsdienstleistungen).

Cookies haben verschiedene Funktionen. Zahlreiche Cookies sind technisch notwendig, da bestimmte Websitefunktionen ohne diese nicht funktionieren würden (z. B. die Warenkorbfunktion oder die Anzeige von Videos). Andere Cookies dienen dazu, das Nutzerverhalten auszuwerten oder Werbung anzuzeigen.

Cookies, die zur Durchführung des elektronischen Kommunikationsvorgangs, zur Bereitstellung bestimmter, von Ihnen erwünschter Funktionen (z. B. für die Warenkorbfunktion) oder zur Optimierung der Website (z. B. Cookies zur Messung des Webpublikums) erforderlich sind (notwendige Cookies), werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO gespeichert, sofern keine andere Rechtsgrundlage angegeben wird. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Speicherung von notwendigen Cookies zur technisch fehlerfreien und optimierten Bereitstellung seiner Dienste. Sofern eine Einwilligung zur Speicherung von Cookies und vergleichbaren Wiedererkennungstechnologien abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage dieser Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TTDSG); die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browsers aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.

Soweit Cookies von Drittunternehmen oder zu Analysezwecken eingesetzt werden, werden wir Sie hierüber im Rahmen dieser Datenschutzerklärung gesondert informieren und ggf. eine Einwilligung abfragen.

Einwilligung mit Usercentrics

Diese Website nutzt die Consent-Technologie von Usercentrics, um Ihre Einwilligung zur Speicherung bestimmter Cookies auf Ihrem Endgerät oder zum Einsatz bestimmter Technologien einzuholen und diese datenschutzkonform zu dokumentieren. Anbieter dieser Technologie ist die Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Website: https://usercentrics.com/de/ (im Folgenden „Usercentrics“).

Wenn Sie unsere Website betreten, werden folgende personenbezogene Daten an Usercentrics übertragen:

 • Ihre Einwilligung(en) bzw. der Widerruf Ihrer Einwilligung(en)
 • Ihre IP-Adresse
 • Informationen über Ihren Browser
 • Informationen über Ihr Endgerät
 • Zeitpunkt Ihres Besuchs auf der Website

Des Weiteren speichert Usercentrics ein Cookie in Ihrem Browser, um Ihnen die erteilten Einwilligungen bzw. deren Widerruf zuordnen zu können. Die so erfassten Daten werden gespeichert, bis Sie uns zur Löschung auffordern, das Usercentrics-Cookie selbst löschen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt. Zwingende gesetzliche Aufbewahrungspflichten bleiben unberührt.

Der Einsatz von Usercentrics erfolgt, um die gesetzlich vorgeschriebenen Einwilligungen für den Einsatz bestimmter Technologien einzuholen. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO.

Auftragsverarbeitung

Wir haben einen Vertrag über Auftragsverarbeitung (AVV) mit dem oben genannten Anbieter geschlossen. Hierbei handelt es sich um einen datenschutzrechtlich vorgeschriebenen Vertrag, der gewährleistet, dass dieser die personenbezogenen Daten unserer Websitebesucher nur nach unseren Weisungen und unter Einhaltung der DSGVO verarbeitet.

Einwilligung mit ConsentManager

Unsere Website nutzt die Consent-Technologie von ConsentManager, um Ihre Einwilligung zur Speicherung bestimmter Cookies auf Ihrem Endgerät oder zum Einsatz bestimmter Technologien einzuholen und diese datenschutzkonform zu dokumentieren. Anbieter dieser Technologie ist die Jaohawi AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Schweden, Website: https://www.consentmanager.de (im Folgenden „ConsentManager“).

Wenn Sie unsere Website betreten, wird eine Verbindung zu den Servern von ConsentManager hergestellt, um Ihre Einwilligungen und sonstigen Erklärungen zur Cookie-Nutzung einzuholen. Anschließend speichert ConsentManager ein Cookie in Ihrem Browser, um Ihnen die erteilten Einwilligungen bzw. deren Widerruf zuordnen zu können. Die so erfassten Daten werden gespeichert, bis Sie uns zur Löschung auffordern, den Consent-Manager-Provider-Cookie selbst löschen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt. Zwingende gesetzliche Aufbewahrungspflichten bleiben unberührt.

Der Einsatz von ConsentManager erfolgt, um die gesetzlich vorgeschriebenen Einwilligungen für den Einsatz von Cookies einzuholen. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO.

Auftragsverarbeitung

Wir haben einen Vertrag über Auftragsverarbeitung (AVV) mit dem oben genannten Anbieter geschlossen. Hierbei handelt es sich um einen datenschutzrechtlich vorgeschriebenen Vertrag, der gewährleistet, dass dieser die personenbezogenen Daten unserer Websitebesucher nur nach unseren Weisungen und unter Einhaltung der DSGVO verarbeitet.

Einwilligung mit Cookie Notice & Compliance

Unsere Website nutzt die Consent-Technologie von Cookie Notice & Compliance for GDPR, um Ihre Einwilligung zur Speicherung bestimmter Cookies auf Ihrem Endgerät oder zum Einsatz bestimmter Technologien einzuholen und diese datenschutzkonform zu dokumentieren.

Anbieter des Tools ist die Hu-manity Rights Inc., 300 Carnegie Center, Suite 150, Princeton, NJ, New Jersey 08540, USA (nachfolgend „Hu-manity Rights Inc.“). Wenn Sie unsere Website betreten, wird eine Verbindung zu den Servern von Hu-manity Rights Inc. hergestellt, um Ihre Einwilligungen und sonstigen Erklärungen zur Cookie-Nutzung einzuholen. Anschließend speichert Hu-manity Rights Inc. einen Cookie in Ihrem Browser, um Ihnen die erteilten Einwilligungen bzw. deren Widerruf zuordnen zu können. Die so erfassten Daten werden gespeichert, bis Sie uns zur Löschung auffordern, den Cookie von Hu-manity Rights Inc. selbst löschen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt. Zwingende gesetzliche Aufbewahrungspflichten bleiben unberührt.

Der Einsatz von Cookie Notice & Compliance for GDPR erfolgt, um die gesetzlich vorgeschriebenen Einwilligungen für den Einsatz von Cookies einzuholen. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO.

Auftragsverarbeitung

Wir haben einen Vertrag über Auftragsverarbeitung (AVV) mit dem oben genannten Anbieter geschlossen. Hierbei handelt es sich um einen datenschutzrechtlich vorgeschriebenen Vertrag, der gewährleistet, dass dieser die personenbezogenen Daten unserer Websitebesucher nur nach unseren Weisungen und unter Einhaltung der DSGVO verarbeitet.

Kontaktformular

Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.

Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, sofern Ihre Anfrage mit der Erfüllung eines Vertrags zusammenhängt oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist. In allen übrigen Fällen beruht die Verarbeitung auf unserem berechtigten Interesse an der effektiven Bearbeitung der an uns gerichteten Anfragen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) oder auf Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO) sofern diese abgefragt wurde; die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Die von Ihnen im Kontaktformular eingegebenen Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z. B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage). Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt.

Anfrage per E-Mail, Telefon oder Telefax

Wenn Sie uns per E-Mail, Telefon oder Telefax kontaktieren, wird Ihre Anfrage inklusive aller daraus hervorgehenden personenbezogenen Daten (Name, Anfrage) zum Zwecke der Bearbeitung Ihres Anliegens bei uns gespeichert und verarbeitet. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.

Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, sofern Ihre Anfrage mit der Erfüllung eines Vertrags zusammenhängt oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist. In allen übrigen Fällen beruht die Verarbeitung auf unserem berechtigten Interesse an der effektiven Bearbeitung der an uns gerichteten Anfragen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) oder auf Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO) sofern diese abgefragt wurde; die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Die von Ihnen an uns per Kontaktanfragen übersandten Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z. B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihres Anliegens). Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere gesetzliche Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt.

Kommunikation via WhatsApp

Für die Kommunikation mit unseren Kunden und sonstigen Dritten nutzen wir unter anderem den Instant-Messaging-Dienst WhatsApp. Anbieter ist die WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Die Kommunikation erfolgt über eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (Peer-to-Peer), die verhindert, dass WhatsApp oder sonstige Dritte Zugriff auf die Kommunikationsinhalte erlangen können. WhatsApp erhält jedoch Zugriff auf Metadaten, die im Zuge des Kommunikationsvorgangs entstehen (z. B. Absender, Empfänger und Zeitpunkt). Wir weisen ferner darauf hin, dass WhatsApp nach eigener Aussage, personenbezogene Daten seiner Nutzer mit seiner in den USA ansässigen Konzernmutter Meta teilt. Weitere Details zur Datenverarbeitung finden Sie in der Datenschutzrichtlinie von WhatsApp unter: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

Der Einsatz von WhatsApp erfolgt auf Grundlage unseres berechtigten Interesses an einer möglichst schnellen und effektiven Kommunikation mit Kunden, Interessenten und sonstigen Geschäfts- und Vertragspartnern (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Datenverarbeitung ausschließlich auf Grundlage der Einwilligung; diese ist jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufbar.

Die zwischen und auf WhatsApp ausgetauschten Kommunikationsinhalte verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z. B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage). Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt.

Wir nutzen WhatsApp in der Variante „WhatsApp Business“.

Die Datenübertragung in die USA wird auf die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission gestützt. Details finden Sie hier: https://www.whatsapp.com/legal/business-data-transfer-addendum.

Wir haben unsere WhatsApp-Accounts so eingestellt, dass es keinen automatischen Datenabgleich mit dem Adressbuch auf den im Einsatz befindlichen Smartphones macht.

eTermin

Auf unserer Website haben Sie die Möglichkeit, Termine mit uns zu vereinbaren. Für die Terminbuchung nutzen wir eTermin. Anbieter ist die eTermin GmbH, Im Wiesengrund 8, 8304 Wallisellen, Schweiz (nachfolgend „eTermin“).

Zum Zweck der Terminbuchung geben Sie die abgefragten Daten und den Wunschtermin in die dafür vorgesehene Maske ein. Die eingegebenen Daten werden für die Planung, Durchführung und ggf. für die Nachbereitung des Termins verwendet. Ferner erfasst eTermin Logfiles (Anzahl und Zeitpunkt der Seitenaufrufe, Browser, Browserversion und Betriebssystem sowie eine anonymisierte IP-Adresse).

Die Termindaten werden für uns auf den Servern von eTermin gespeichert, dessen Datenschutzerklärung Sie hier einsehen können: https://www.etermin.net/online-terminbuchung-datenschutz.

Die von Ihnen eingegebenen Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt. Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt.

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an einer möglichst unkomplizierten Terminvereinbarung mit Interessenten und Kunden. Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TTDSG, soweit die Einwilligung die Speicherung von Cookies oder den Zugriff auf Informationen im Endgerät des Nutzers (z. B. Device-Fingerprinting) im Sinne des TTDSG umfasst. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Eventbrite

Auf unserer Website haben Sie die Möglichkeit, Tickets für verschiedene Events zu buchen. Die Buchung der Tickets erfolgt über das Ticketbuchungssystem Eventbrite. Anbieter ist die Eventbrite, Inc., Delaware, 155 5th Street, Floor 7, San Francisco, CA 94103, USA.

Wenn Sie ein Ticket bei uns buchen, erfasst Eventbrite alle von Ihnen bei der Buchung angegebenen Daten (Name, E-Mail-Adresse etc.). Darüber hinaus werden auch Ihre Zahlungsdaten, Ihre IP-Adresse und weitere Metadaten (Browser, Betriebssystem, Version, Endgerät) erfasst. Die Datenschutzerklärung von Eventbrite können Sie hier einsehen: https://www.eventbrite.de/support/articles/de/Troubleshooting/datenschutzrichtlinie-von-eventbrite?lg=de.

Die von Ihnen eingegebenen Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt. Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt.

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an einer möglichst unkomplizierten Ticketbuchung. Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TTDSG, soweit die Einwilligung die Speicherung von Cookies oder den Zugriff auf Informationen im Endgerät des Nutzers (z. B. Device-Fingerprinting) im Sinne des TTDSG umfasst. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Die Datenübertragung in die USA wird auf die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission gestützt. Details finden Sie hier: https://www.eventbrite.de/support/articles/de/Troubleshooting/datenschutzrichtlinie-von-eventbrite?lg=de.

Registrierung auf dieser Website

Sie können sich auf dieser Website registrieren, um zusätzliche Funktionen auf der Seite zu nutzen. Die dazu eingegebenen Daten verwenden wir nur zum Zwecke der Nutzung des jeweiligen Angebotes oder Dienstes, für den Sie sich registriert haben. Die bei der Registrierung abgefragten Pflichtangaben müssen vollständig angegeben werden. Anderenfalls werden wir die Registrierung ablehnen.

Für wichtige Änderungen etwa beim Angebotsumfang oder bei technisch notwendigen Änderungen nutzen wir die bei der Registrierung angegebene E-Mail-Adresse, um Sie auf diesem Wege zu informieren.

Die Verarbeitung der bei der Registrierung eingegebenen Daten erfolgt zum Zwecke der Durchführung des durch die Registrierung begründeten Nutzungsverhältnisses und ggf. zur Anbahnung weiterer Verträge (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO).

Die bei der Registrierung erfassten Daten werden von uns gespeichert, solange Sie auf dieser Website registriert sind und werden anschließend gelöscht. Gesetzliche Aufbewahrungsfristen bleiben unberührt.

Kommentar­funktion auf dieser Website

Für die Kommentarfunktion auf dieser Seite werden neben Ihrem Kommentar auch Angaben zum Zeitpunkt der Erstellung des Kommentars, Ihre E-Mail-Adresse und, wenn Sie nicht anonym posten, der von Ihnen gewählte Nutzername gespeichert.

Abonnieren von Kommentaren

Als Nutzer der Seite können Sie nach einer Anmeldung Kommentare abonnieren. Sie erhalten eine Bestätigungsemail, um zu prüfen, ob Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind. Sie können diese Funktion jederzeit über einen Link in den Info-Mails abbestellen. Die im Rahmen des Abonnierens von Kommentaren eingegebenen Daten werden in diesem Fall gelöscht; wenn Sie diese Daten für andere Zwecke und an anderer Stelle (z. B. Newsletterbestellung) an uns übermittelt haben, verbleiben diese Daten jedoch bei uns.

Speicherdauer der Kommentare

Die Kommentare und die damit verbundenen Daten werden gespeichert und verbleiben auf dieser Website, bis der kommentierte Inhalt vollständig gelöscht wurde oder die Kommentare aus rechtlichen Gründen gelöscht werden müssen (z. B. beleidigende Kommentare).

Rechtsgrundlage

Die Speicherung der Kommentare erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie können eine von Ihnen erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt.

5. Soziale Medien

eRecht24 Safe Sharing Tool

Die Inhalte auf dieser Website können datenschutzkonform in sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter & Co. geteilt werden. Diese Seite nutzt dafür das eRecht24 Safe Sharing Tool. Dieses Tool stellt den direkten Kontakt zwischen den Netzwerken und Nutzern erst dann her, wenn der Nutzer aktiv auf einen dieser Button klickt. Der Klick auf den Button stellt eine Einwilligung im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TTDSG dar. Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

Eine automatische Übertragung von Nutzerdaten an die Betreiber dieser Plattformen erfolgt durch dieses Tool nicht. Ist der Nutzer bei einem der sozialen Netzwerke angemeldet, erscheint bei der Nutzung der Social-Buttons von Facebook, Twitter & Co. ein Informations-Fenster, in dem der Nutzer den Text vor dem Absenden bestätigen kann.

Unsere Nutzer können die Inhalte dieser Seite datenschutzkonform in sozialen Netzwerken teilen, ohne dass komplette Surf-Profile durch die Betreiber der Netzwerke erstellt werden.

Twitter Plugin

Auf dieser Website sind Funktionen des Dienstes Twitter eingebunden. Diese Funktionen werden angeboten durch die Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland. Durch das Benutzen von Twitter und der Funktion „Re-Tweet“ werden die von Ihnen besuchten Websites mit Ihrem Twitter-Account verknüpft und anderen Nutzern bekannt gegeben. Dabei werden auch Daten an Twitter übertragen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Twitter erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Twitter unter: https://twitter.com/de/privacy.

Die Verwendung des Twitter-Plugins erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an einer möglichst umfangreichen Sichtbarkeit in den Sozialen Medien. Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TTDSG, soweit die Einwilligung die Speicherung von Cookies oder den Zugriff auf Informationen im Endgerät des Nutzers (z. B. Device-Fingerprinting) im Sinne des TTDSG umfasst. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Die Datenübertragung in die USA wird auf die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission gestützt. Details finden Sie hier: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Ihre Datenschutzeinstellungen bei Twitter können Sie in den Konto-Einstellungen unter https://twitter.com/account/settings ändern.

Instagram Plugin

Auf dieser Website sind Funktionen des Dienstes Instagram eingebunden. Diese Funktionen werden angeboten durch die Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland integriert.

Wenn Sie in Ihrem Instagram-Account eingeloggt sind, können Sie durch Anklicken des Instagram-Buttons die Inhalte dieser Website mit Ihrem Instagram-Profil verlinken. Dadurch kann Instagram den Besuch dieser Website Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Instagram erhalten.

Die Speicherung und Analyse der Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an einer möglichst umfangreichen Sichtbarkeit in den Sozialen Medien. Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TTDSG, soweit die Einwilligung die Speicherung von Cookies oder den Zugriff auf Informationen im Endgerät des Nutzers (z. B. Device-Fingerprinting) im Sinne des TTDSG umfasst. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Soweit mit Hilfe des hier beschriebenen Tools personenbezogene Daten auf unserer Website erfasst und an Facebook bzw. Instagram weitergeleitet werden, sind wir und die Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland gemeinsam für diese Datenverarbeitung verantwortlich (Art. 26 DSGVO). Die gemeinsame Verantwortlichkeit beschränkt sich dabei ausschließlich auf die Erfassung der Daten und deren Weitergabe an Facebook bzw. Instagram. Die nach der Weiterleitung erfolgende Verarbeitung durch Facebook bzw. Instagram ist nicht Teil der gemeinsamen Verantwortung. Die uns gemeinsam obliegenden Verpflichtungen wurden in einer Vereinbarung über gemeinsame Verarbeitung festgehalten. Den Wortlaut der Vereinbarung finden Sie unter: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Laut dieser Vereinbarung sind wir für die Erteilung der Datenschutzinformationen beim Einsatz des Facebook- bzw. Instagram-Tools und für die datenschutzrechtlich sichere Implementierung des Tools auf unserer Website verantwortlich. Für die Datensicherheit der Facebook bzw. Instagram-Produkte ist Facebook verantwortlich. Betroffenenrechte (z. B. Auskunftsersuchen) hinsichtlich der bei Facebook bzw. Instagram verarbeiteten Daten können Sie direkt bei Facebook geltend machen. Wenn Sie die Betroffenenrechte bei uns geltend machen, sind wir verpflichtet, diese an Facebook weiterzuleiten.

Die Datenübertragung in die USA wird auf die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission gestützt. Details finden Sie hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 und https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

6. Analyse-Tools und Werbung

Google Tag Manager

Wir setzen den Google Tag Manager ein. Anbieter ist die Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Der Google Tag Manager ist ein Tool, mit dessen Hilfe wir Tracking- oder Statistik-Tools und andere Technologien auf unserer Website einbinden können. Der Google Tag Manager selbst erstellt keine Nutzerprofile, speichert keine Cookies und nimmt keine eigenständigen Analysen vor. Er dient lediglich der Verwaltung und Ausspielung der über ihn eingebundenen Tools. Der Google Tag Manager erfasst jedoch Ihre IP-Adresse, die auch an das Mutterunternehmen von Google in die Vereinigten Staaten übertragen werden kann.

Der Einsatz des Google Tag Managers erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an einer schnellen und unkomplizierten Einbindung und Verwaltung verschiedener Tools auf seiner Website. Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TTDSG, soweit die Einwilligung die Speicherung von Cookies oder den Zugriff auf Informationen im Endgerät des Nutzers (z. B. Device-Fingerprinting) im Sinne des TTDSG umfasst. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Google Analytics

Diese Website nutzt Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter ist die Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics ermöglicht es dem Websitebetreiber, das Verhalten der Websitebesucher zu analysieren. Hierbei erhält der Websitebetreiber verschiedene Nutzungsdaten, wie z. B. Seitenaufrufe, Verweildauer, verwendete Betriebssysteme und Herkunft des Nutzers. Diese Daten werden dem jeweiligen Endgerät des Users zugeordnet. Eine Zuordnung zu einer Geräte-ID erfolgt nicht.

Des Weiteren können wir mit Google Analytics u. a. Ihre Maus- und Scrollbewegungen und Klicks aufzeichnen. Ferner verwendet Google Analytics verschiedene Modellierungsansätze, um die erfassten Datensätze zu ergänzen und setzt Machine-Learning-Technologien bei der Datenanalyse ein.

Google Analytics verwendet Technologien, die die Wiedererkennung des Nutzers zum Zwecke der Analyse des Nutzerverhaltens ermöglichen (z. B. Cookies oder Device-Fingerprinting). Die von Google erfassten Informationen über die Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.

Die Nutzung dieses Dienstes erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TTDSG. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Die Datenübertragung in die USA wird auf die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission gestützt. Details finden Sie hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Browser Plugin

Sie können die Erfassung und Verarbeitung Ihrer Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

WP Statistics

Diese Website nutzt das Analysetool WP Statistics, um Besucherzugriffe statistisch auszuwerten. Anbieter ist Veronalabs, ARENCO Tower, 27th Floor, Dubai Media City, Dubai, Dubai 23816, UAE (https://veronalabs.com).

Mit WP Statistics können wir die Nutzung unserer Website analysieren. WP Statistics erfasst dabei u. a. Logdateien (IP-Adresse, Referrer, verwendete Browser, Herkunft des Nutzers, verwendete Suchmaschine) und Aktionen, die die Websitebesucher auf der Seite getätigt haben (z. B. Klicks und Ansichten).

Die mit WP Statistics erfassten Daten werden ausschließlich auf unserem eigenen Server gespeichert.

Die Nutzung dieses Analyse-Tools erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Wir haben ein berechtigtes Interesse an der anonymisierten Analyse des Nutzerverhaltens, um sowohl unser Webangebot als auch unsere Werbung zu optimieren. Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TTDSG, soweit die Einwilligung die Speicherung von Cookies oder den Zugriff auf Informationen im Endgerät des Nutzers (z. B. Device-Fingerprinting) im Sinne des TTDSG umfasst. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

IP-Anonymisierung

Wir verwenden WP Statistics mit anonymisierter IP. Ihre IP-Adresse wird dabei gekürzt, sodass diese Ihnen nicht mehr direkt zugeordnet werden kann.

Google Ads

Der Websitebetreiber verwendet Google Ads. Google Ads ist ein Online-Werbeprogramm der Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Ads ermöglicht es uns Werbeanzeigen in der Google-Suchmaschine oder auf Drittwebseiten auszuspielen, wenn der Nutzer bestimmte Suchbegriffe bei Google eingibt (Keyword-Targeting). Ferner können zielgerichtete Werbeanzeigen anhand der bei Google vorhandenen Nutzerdaten (z. B. Standortdaten und Interessen) ausgespielt werden (Zielgruppen-Targeting). Wir als Websitebetreiber können diese Daten quantitativ auswerten, indem wir beispielsweise analysieren, welche Suchbegriffe zur Ausspielung unserer Werbeanzeigen geführt haben und wie viele Anzeigen zu entsprechenden Klicks geführt haben.

Die Nutzung dieses Dienstes erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TTDSG. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Die Datenübertragung in die USA wird auf die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission gestützt. Details finden Sie hier: https://policies.google.com/privacy/frameworks und https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google AdSense (nicht personalisiert)

Diese Website nutzt Google AdSense, einen Dienst zum Einbinden von Werbeanzeigen. Anbieter ist die Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Wir nutzen Google AdSense im „nicht-personalisierten“ Modus. Im Gegensatz zum personalisierten Modus beruhen die Werbeanzeigen daher nicht auf Ihrem früheren Nutzerverhalten und es wird kein Nutzerprofil von Ihnen erstellt. Stattdessen werden bei der Auswahl der Werbung sogenannte „Kontextinformationen“ herangezogen. Die ausgewählten Werbeanzeigen richten sich dann beispielsweise nach Ihrem Standort, dem Inhalt der Website, auf der Sie sich befinden oder nach Ihren aktuellen Suchbegriffen. Mehr zu den Unterschieden zwischen personalisiertem und nicht-personalisiertem Targeting mit Google AdSense finden Sie unter: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Bitte beachten Sie, dass auch beim Einsatz von Google Adsense im nicht-personalisierten Modus Cookies oder vergleichbare Wiedererkennungstechnologien (z. B. Device-Fingerprinting) verwendet werden können. Diese werden laut Google zur Bekämpfung von Betrug und Missbrauch eingesetzt.

Die Nutzung dieses Dienstes erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TTDSG. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Die Datenübertragung in die USA wird auf die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission gestützt. Details finden Sie hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Sie können Ihre Werbeeinstellungen selbstständig in Ihrem Nutzer-Account anpassen. Klicken Sie hierzu auf folgenden Link und loggen Sie sich ein: https://adssettings.google.com/authenticated.

Weitere Informationen zu den Werbetechnologien von Google finden Sie hier: https://policies.google.com/technologies/ads und https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Facebook Pixel

Diese Website nutzt zur Konversionsmessung der Besucheraktions-Pixel von Facebook. Anbieter dieses Dienstes ist die Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Die erfassten Daten werden nach Aussage von Facebook jedoch auch in die USA und in andere Drittländer übertragen.

So kann das Verhalten der Seitenbesucher nachverfolgt werden, nachdem diese durch Klick auf eine Facebook-Werbeanzeige auf die Website des Anbieters weitergeleitet wurden. Dadurch können die Wirksamkeit der Facebook-Werbeanzeigen für statistische und Marktforschungszwecke ausgewertet werden und zukünftige Werbemaßnahmen optimiert werden.

Die erhobenen Daten sind für uns als Betreiber dieser Website anonym, wir können keine Rückschlüsse auf die Identität der Nutzer ziehen. Die Daten werden aber von Facebook gespeichert und verarbeitet, sodass eine Verbindung zum jeweiligen Nutzerprofil möglich ist und Facebook die Daten für eigene Werbezwecke, entsprechend der Facebook-Datenverwendungsrichtlinie verwenden kann. Dadurch kann Facebook das Schalten von Werbeanzeigen auf Seiten von Facebook sowie außerhalb von Facebook ermöglichen. Diese Verwendung der Daten kann von uns als Seitenbetreiber nicht beeinflusst werden.

Die Nutzung dieses Dienstes erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TTDSG. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Die Datenübertragung in die USA wird auf die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission gestützt. Details finden Sie hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum und https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Soweit mit Hilfe des hier beschriebenen Tools personenbezogene Daten auf unserer Website erfasst und an Facebook weitergeleitet werden, sind wir und die Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland gemeinsam für diese Datenverarbeitung verantwortlich (Art. 26 DSGVO). Die gemeinsame Verantwortlichkeit beschränkt sich dabei ausschließlich auf die Erfassung der Daten und deren Weitergabe an Facebook. Die nach der Weiterleitung erfolgende Verarbeitung durch Facebook ist nicht Teil der gemeinsamen Verantwortung. Die uns gemeinsam obliegenden Verpflichtungen wurden in einer Vereinbarung über gemeinsame Verarbeitung festgehalten. Den Wortlaut der Vereinbarung finden Sie unter: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Laut dieser Vereinbarung sind wir für die Erteilung der Datenschutzinformationen beim Einsatz des Facebook-Tools und für die datenschutzrechtlich sichere Implementierung des Tools auf unserer Website verantwortlich. Für die Datensicherheit der Facebook-Produkte ist Facebook verantwortlich. Betroffenenrechte (z. B. Auskunftsersuchen) hinsichtlich der bei Facebook verarbeiteten Daten können Sie direkt bei Facebook geltend machen. Wenn Sie die Betroffenenrechte bei uns geltend machen, sind wir verpflichtet, diese an Facebook weiterzuleiten.

In den Datenschutzhinweisen von Facebook finden Sie weitere Hinweise zum Schutz Ihrer Privatsphäre: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Sie können außerdem die Remarketing-Funktion „Custom Audiences“ im Bereich Einstellungen für Werbeanzeigen unter https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen deaktivieren. Dazu müssen Sie bei Facebook angemeldet sein.

Wenn Sie kein Facebook Konto besitzen, können Sie nutzungsbasierte Werbung von Facebook auf der Website der European Interactive Digital Advertising Alliance deaktivieren: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

7. Newsletter

Newsletter­daten

Wenn Sie den auf der Website angebotenen Newsletter beziehen möchten, benötigen wir von Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die Überprüfung gestatten, dass Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse und mit dem Empfang des Newsletters einverstanden sind. Weitere Daten werden nicht bzw. nur auf freiwilliger Basis erhoben. Für die Abwicklung der Newsletter nutzen wir Newsletterdiensteanbieter, die nachfolgend beschrieben werden.

Mailchimp mit deaktivierter Erfolgsmessung

Diese Website nutzt die Dienste von Mailchimp für den Versand von Newslettern. Anbieter ist die Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

Mailchimp ist ein Dienst, mit dem u.a. der Versand von Newslettern organisiert werden kann. Wenn Sie Daten zum Zwecke des Newsletterbezugs eingeben (z. B. E-Mail-Adresse), werden diese auf den Servern von Mailchimp in den USA gespeichert. Wir haben die Erfolgsmessung bei Mailchimp deaktiviert, sodass Mailchimp ihr Verhalten beim Öffnen unserer Newsletter nicht auswerten wird.

Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Daten an Mailchimp übertragen werden, müssen Sie den Newsletter abbestellen. Hierfür stellen wir in jeder Newsletternachricht einen entsprechenden Link zur Verfügung.

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem Sie den Newsletter abbestellen. Die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt.

Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletter-Bezugs bei uns hinterlegten Daten werden von uns bis zu Ihrer Austragung aus dem Newsletter bei uns bzw. dem Newsletterdiensteanbieter gespeichert und nach der Abbestellung des Newsletters aus der Newsletterverteilerliste gelöscht. Daten, die zu anderen Zwecken bei uns gespeichert wurden, bleiben hiervon unberührt.

Die Datenübertragung in die USA wird auf die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission gestützt. Details finden Sie hier: https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ und https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses.

Nach Ihrer Austragung aus der Newsletterverteilerliste wird Ihre E-Mail-Adresse bei uns bzw. dem Newsletterdiensteanbieter ggf. in einer Blacklist gespeichert, sofern dies zur Verhinderung künftiger Mailings erforderlich ist. Die Daten aus der Blacklist werden nur für diesen Zweck verwendet und nicht mit anderen Daten zusammengeführt. Dies dient sowohl Ihrem Interesse als auch unserem Interesse an der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben beim Versand von Newslettern (berechtigtes Interesse im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Die Speicherung in der Blacklist ist zeitlich nicht befristet. Sie können der Speicherung widersprechen, sofern Ihre Interessen unser berechtigtes Interesse überwiegen.

Näheres entnehmen Sie den Datenschutzbestimmungen von Mailchimp unter: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Auftragsverarbeitung

Wir haben einen Vertrag über Auftragsverarbeitung (AVV) mit dem oben genannten Anbieter geschlossen. Hierbei handelt es sich um einen datenschutzrechtlich vorgeschriebenen Vertrag, der gewährleistet, dass dieser die personenbezogenen Daten unserer Websitebesucher nur nach unseren Weisungen und unter Einhaltung der DSGVO verarbeitet.

8. Plugins und Tools

YouTube mit erweitertem Datenschutz

Diese Website bindet Videos der YouTube ein. Betreiber der Seiten ist die Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Wir nutzen YouTube im erweiterten Datenschutzmodus. Dieser Modus bewirkt laut YouTube, dass YouTube keine Informationen über die Besucher auf dieser Website speichert, bevor diese sich das Video ansehen. Die Weitergabe von Daten an YouTube-Partner wird durch den erweiterten Datenschutzmodus hingegen nicht zwingend ausgeschlossen. So stellt YouTube – unabhängig davon, ob Sie sich ein Video ansehen – eine Verbindung zum Google DoubleClick-Netzwerk her.

Sobald Sie ein YouTube-Video auf dieser Website starten, wird eine Verbindung zu den Servern von YouTube hergestellt. Dabei wird dem YouTube-Server mitgeteilt, welche unserer Seiten Sie besucht haben. Wenn Sie in Ihrem YouTube-Account eingeloggt sind, ermöglichen Sie YouTube, Ihr Surfverhalten direkt Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen. Dies können Sie verhindern, indem Sie sich aus Ihrem YouTube-Account ausloggen.

Des Weiteren kann YouTube nach Starten eines Videos verschiedene Cookies auf Ihrem Endgerät speichern oder vergleichbare Wiedererkennungstechnologien (z. B. Device-Fingerprinting) einsetzen. Auf diese Weise kann YouTube Informationen über Besucher dieser Website erhalten. Diese Informationen werden u. a. verwendet, um Videostatistiken zu erfassen, die Anwenderfreundlichkeit zu verbessern und Betrugsversuchen vorzubeugen.

Gegebenenfalls können nach dem Start eines YouTube-Videos weitere Datenverarbeitungsvorgänge ausgelöst werden, auf die wir keinen Einfluss haben.

Die Nutzung von YouTube erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar. Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TTDSG, soweit die Einwilligung die Speicherung von Cookies oder den Zugriff auf Informationen im Endgerät des Nutzers (z. B. Device-Fingerprinting) im Sinne des TTDSG umfasst. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Weitere Informationen über Datenschutz bei YouTube finden Sie in deren Datenschutzerklärung unter: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Vimeo ohne Tracking (Do-Not-Track)

Diese Website nutzt Plugins des Videoportals Vimeo. Anbieter ist die Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Wenn Sie eine unserer mit Vimeo-Videos ausgestatteten Seiten besuchen, wird eine Verbindung zu den Servern von Vimeo hergestellt. Dabei wird dem Vimeo-Server mitgeteilt, welche unserer Seiten Sie besucht haben. Zudem erlangt Vimeo Ihre IP-Adresse. Wir haben Vimeo jedoch so eingestellt, dass Vimeo Ihre Nutzeraktivitäten nicht nachverfolgen und keine Cookies setzen wird.

Die Nutzung von Vimeo erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar. Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO; die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Die Datenübertragung in die USA wird auf die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission sowie nach Aussage von Vimeo auf „berechtigte Geschäftsinteressen“ gestützt. Details finden Sie hier: https://vimeo.com/privacy.

Weitere Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung von Vimeo unter: https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts (lokales Hosting)

Diese Seite nutzt zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten so genannte Web Fonts, die von Google bereitgestellt werden. Die Google Fonts sind lokal installiert. Eine Verbindung zu Servern von Google findet dabei nicht statt.

Weitere Informationen zu Google Web Fonts finden Sie unter https://developers.google.com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Adobe Fonts

Diese Website nutzt zur einheitlichen Darstellung bestimmter Schriftarten Web Fonts von Adobe. Anbieter ist die Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

Beim Aufruf dieser Website lädt Ihr Browser die benötigten Schriftarten direkt von Adobe, um sie Ihrem Endgerät korrekt anzeigen zu können. Dabei stellt Ihr Browser eine Verbindung zu den Servern von Adobe in den USA her. Hierdurch erlangt Adobe Kenntnis darüber, dass über Ihre IP-Adresse diese Website aufgerufen wurde. Bei der Bereitstellung der Schriftarten werden nach Aussage von Adobe keine Cookies gespeichert.

Die Speicherung und Analyse der Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der einheitlichen Darstellung des Schriftbildes auf seiner Website. Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TTDSG, soweit die Einwilligung die Speicherung von Cookies oder den Zugriff auf Informationen im Endgerät des Nutzers (z. B. Device-Fingerprinting) im Sinne des TTDSG umfasst. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Die Datenübertragung in die USA wird auf die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission gestützt. Details finden Sie hier: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

Nähere Informationen zu Adobe Fonts erhalten Sie unter: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Die Datenschutzerklärung von Adobe finden Sie unter: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Google Maps

Diese Seite nutzt den Kartendienst Google Maps. Anbieter ist die Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Zur Nutzung der Funktionen von Google Maps ist es notwendig, Ihre IP-Adresse zu speichern. Diese Informationen werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Der Anbieter dieser Seite hat keinen Einfluss auf diese Datenübertragung. Wenn Google Maps aktiviert ist, kann Google zum Zwecke der einheitlichen Darstellung der Schriftarten Google Web Fonts verwenden. Beim Aufruf von Google Maps lädt Ihr Browser die benötigten Web Fonts in ihren Browsercache, um Texte und Schriftarten korrekt anzuzeigen.

Die Nutzung von Google Maps erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote und an einer leichten Auffindbarkeit der von uns auf der Website angegebenen Orte. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar. Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TTDSG, soweit die Einwilligung die Speicherung von Cookies oder den Zugriff auf Informationen im Endgerät des Nutzers (z. B. Device-Fingerprinting) im Sinne des TTDSG umfasst. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Die Datenübertragung in die USA wird auf die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission gestützt. Details finden Sie hier: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ und https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

ManageWP

Wir verwalten diese Website mit Hilfe des Tools ManageWP. Anbieter ist die GoDaddy.com WP Europe, Trg republike 5, 11000 Belgrad, Serbien (nachfolgend ManageWP).

Mit ManageWP können wir u. a. die Sicherheit und die Performance unserer Website überwachen und automatische Backups anfertigen. ManageWP hat somit Zugriff auf sämtliche Inhalte der Website inklusive unserer Datenbanken. ManageWP wird auf den Servern des Anbieters gehostet.

Die Verwendung von ManageWP erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an einem möglichst effektiven und sicheren Betrieb seiner Webseite(n). Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TTDSG, soweit die Einwilligung die Speicherung von Cookies oder den Zugriff auf Informationen im Endgerät des Nutzers (z. B. Device-Fingerprinting) im Sinne des TTDSG umfasst. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

9. eCommerce und Zahlungs­anbieter

Verarbeiten von Daten (Kunden- und Vertragsdaten)

Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten nur, soweit sie für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung des Rechtsverhältnisses erforderlich sind (Bestandsdaten). Dies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet. Personenbezogene Daten über die Inanspruchnahme dieser Website (Nutzungsdaten) erheben, verarbeiten und nutzen wir nur, soweit dies erforderlich ist, um dem Nutzer die Inanspruchnahme des Dienstes zu ermöglichen oder abzurechnen.

Die erhobenen Kundendaten werden nach Abschluss des Auftrags oder Beendigung der Geschäftsbeziehung gelöscht. Gesetzliche Aufbewahrungsfristen bleiben unberührt.

Daten­übermittlung bei Vertragsschluss für Dienstleistungen und digitale Inhalte

Wir übermitteln personenbezogene Daten an Dritte nur dann, wenn dies im Rahmen der Vertragsabwicklung notwendig ist, etwa an das mit der Zahlungsabwicklung beauftragte Kreditinstitut.

Eine weitergehende Übermittlung der Daten erfolgt nicht bzw. nur dann, wenn Sie der Übermittlung ausdrücklich zugestimmt haben. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte ohne ausdrückliche Einwilligung, etwa zu Zwecken der Werbung, erfolgt nicht.

Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet.

Digistore24

Einige unserer Produkte, Dienstleistungen und Inhalte werden von Digistore24 als Reseller angeboten. Anbieter und Vertragspartner ist die Digistore24 GmbH, St.-Godehard-Straße 32 in 31139 Hildesheim. Welche Daten Digistore24 bei diesem Website-Aufruf speichert und verarbeitet, legt die Digistore24 GmbH als Verantwortlicher in der eigenen Datenschutzerklärung dar. Weitere Informationen erhalten Sie in der Datenschutzerklärung von Digistore24: https://www.digistore24.com/dataschutz.

Digistore24-WordPress-Plugin

Das WordPress-Plugin bietet die Möglichkeit, verschiedene Dienste von Digistore24 auf der eigenen Website einzubinden, z. B. die Social-Proof-Bubble, den Affiliate-Werbemittel-Generator oder andere Tools.

Bei jeder Einbindung werden nicht-personenbezogene Daten vom Digistore24-Server nachgeladen (z. B. eine Javascript-Datei).

Bei diesem Nachladen ruft Ihr Webbrowser eine Webseite vom Digistore24-Server ab. Unser Server hat keinen Einfluss darauf, in welchem Umfang Ihr Webbrowser dabei Daten an den Digistore24-Server überträgt. Unser Server selbst übermittelt in diesem Zusammenhang keine Daten an die Digistore24-Server.

Welche Daten Digistore24 bei diesem Webseiten-Aufruf speichert und verarbeitet, legt die Digistore24 GmbH als Verantwortlicher in der eigenen Datenschutzerklärung dar. Die Datenschutzerklärung von Digistore24 finden Sie hier: https://www.digistore24.com/dataschutz

Conversion-Tools/Warenkorb

Digistore24 bietet die Möglichkeit, über HTML- und Javascript-Codes verschiedene Dienste auf der eigenen Website einzubinden, z. B. die Social-Proof-Bubble oder den Digistore24-Warenkorb.

Bei jeder Einbindung werden nicht-personenbezogene Daten vom Digistore24-Server nachgeladen (z. B. eine Javascript-Datei).

Bei diesem Nachladen ruft Ihr Webbrowser eine Webseite vom Digistore24-Server ab. Unser Server hat keinen Einfluss darauf, in welchem Umfang Ihr Webbrowser dabei Daten an den Digistore24-Server überträgt. Unser Server selbst übermittelt in diesem Zusammenhang keine Daten an die Digistore24-Server.

Welche Daten Digistore24 bei diesem Webseiten-Aufruf speichert und verarbeitet, legt die Digistore24 GmbH als Verantwortlicher in der eigenen Datenschutzerklärung dar. Die Datenschutzerklärung von Digistore24 finden Sie hier: https://www.digistore24.com/dataschutz

10. Audio- und Videokonferenzen

Datenverarbeitung

Für die Kommunikation mit unseren Kunden setzen wir unter anderen Online-Konferenz-Tools ein. Die im Einzelnen von uns genutzten Tools sind unten aufgelistet. Wenn Sie mit uns per Video- oder Audiokonferenz via Internet kommunizieren, werden Ihre personenbezogenen Daten von uns und dem Anbieter des jeweiligen Konferenz-Tools erfasst und verarbeitet.

Die Konferenz-Tools erfassen dabei alle Daten, die Sie zur Nutzung der Tools bereitstellen/einsetzen (E-Mail-Adresse und/oder Ihre Telefonnummer). Ferner verarbeiten die Konferenz-Tools die Dauer der Konferenz, Beginn und Ende (Zeit) der Teilnahme an der Konferenz, Anzahl der Teilnehmer und sonstige „Kontextinformationen“ im Zusammenhang mit dem Kommunikationsvorgang (Metadaten).

Des Weiteren verarbeitet der Anbieter des Tools alle technischen Daten, die zur Abwicklung der Online-Kommunikation erforderlich sind. Dies umfasst insbesondere IP-Adressen, MAC-Adressen, Geräte-IDs, Gerätetyp, Betriebssystemtyp und -version, Client-Version, Kameratyp, Mikrofon oder Lautsprecher sowie die Art der Verbindung.

Sofern innerhalb des Tools Inhalte ausgetauscht, hochgeladen oder in sonstiger Weise bereitgestellt werden, werden diese ebenfalls auf den Servern der Tool-Anbieter gespeichert. Zu solchen Inhalten zählen insbesondere Cloud-Aufzeichnungen, Chat-/ Sofortnachrichten, Voicemails hochgeladene Fotos und Videos, Dateien, Whiteboards und andere Informationen, die während der Nutzung des Dienstes geteilt werden.

Bitte beachten Sie, dass wir nicht vollumfänglich Einfluss auf die Datenverarbeitungsvorgänge der verwendeten Tools haben. Unsere Möglichkeiten richten sich maßgeblich nach der Unternehmenspolitik des jeweiligen Anbieters. Weitere Hinweise zur Datenverarbeitung durch die Konferenztools entnehmen Sie den Datenschutzerklärungen der jeweils eingesetzten Tools, die wir unter diesem Text aufgeführt haben.

Zweck und Rechtsgrundlagen

Die Konferenz-Tools werden genutzt, um mit angehenden oder bestehenden Vertragspartnern zu kommunizieren oder bestimmte Leistungen gegenüber unseren Kunden anzubieten (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO). Des Weiteren dient der Einsatz der Tools der allgemeinen Vereinfachung und Beschleunigung der Kommunikation mit uns bzw. unserem Unternehmen (berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Soweit eine Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt der Einsatz der betreffenden Tools auf Grundlage dieser Einwilligung; die Einwilligung ist jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufbar.

Speicherdauer

Die unmittelbar von uns über die Video- und Konferenz-Tools erfassten Daten werden von unseren Systemen gelöscht, sobald Sie uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt. Gespeicherte Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät, bis Sie sie löschen. Zwingende gesetzliche Aufbewahrungsfristen bleiben unberührt.

Auf die Speicherdauer Ihrer Daten, die von den Betreibern der Konferenz-Tools zu eigenen Zwecken gespeichert werden, haben wir keinen Einfluss. Für Einzelheiten dazu informieren Sie sich bitte direkt bei den Betreibern der Konferenz-Tools.

Eingesetzte Konferenz-Tools

Wir setzen folgende Konferenz-Tools ein:

Zoom

Wir nutzen Zoom. Anbieter dieses Dienstes ist die Zoom Communications Inc., San Jose, 55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, USA. Details zur Datenverarbeitung entnehmen Sie der Datenschutzerklärung von Zoom: https://zoom.us/de-de/privacy.html.

Die Datenübertragung in die USA wird auf die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission gestützt. Details finden Sie hier: https://zoom.us/de-de/privacy.html.